new-logo

Тест: Изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Най- малкото от числата \frac35,1,\frac45,\frac25 е:
2
Вярно ли е, че дробите \frac46 и \frac23 се изобразяват с еднакви точки върху числов лъч?
3
Дайчовото хоро се композира в такт \frac98, а ръченицата - в такт \frac78. Ако тези дроби се изобразят върху числов лъч, коя от тях ще бъде в ляво на другата?
4
Посочете верен чертеж за изобразяването на дробите \frac27,\frac47,\frac67 върху числов лъч.  
5
Вярно ли е означено числото 1\frac35  на чертежа?
6
Правилно ли са изобразени дробите върху числовия лъч?
7
Отсечка от 20cm е разделена на части през 4cm. Едната част е единична отсечка. Посочете вярно изобразяването на дробите \frac34, \frac84,\frac124.
8
Посочете с кое число е изобразена т.C върху числовата ос.  
9
  Върху числов лъч с т.E се изобразява числото 1, а с т.A - дробта \frac15. С коя точка се изобразява дробта \frac35? А с коя дробта \frac75?
10
Върху числов лъч с начало т.O са изобразени дробите \frac32  и  \frac56. Посочете:
  • 1/ Положението на т.C спрямо т.O,A,B.
  • 2/ Числото, с което е изобразена т.C.
 
11
На чертежа са изобразени дробите \frac12,\frac34,\frac18,\frac58. Подредете ги по големина, като започнете от най-голямата.    
12
Посочете кои числа са изобразени с точките A,B,C.    
13
Върху числовия лъч OA са отбелязани т. C,B и D. Трима приятели спорели с коя точка може да се изобрази числото \frac710. Ангел твърдял, че с т. C, Кирил- с т. B, а Иво- с т. D. Кой от тримата е прав?  
14
Подредете дробите \frac25,\frac720,\frac14,\frac310 по големина, започвайки от най- малката дроб.
15
Коя точка от числовия лъч изобразява дробта \frac43?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч". Тук ще проверите дали знаете и умеете да изобразявате обикновени дроби върху числов лъч. Ще подреждате обикновени дроби с различни знаменатели по големина, след като ги приведете към общ знаменател. Ще откривате липсващи дроби, които са изобразени върху лъч. Ще проверявате верни и грешни твърдения. Ще решавате текстови задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (32)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се