new-logo

Тест: Сричкоотделянето

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свързани ли са ударенията в испанския език със сричкоотделянето?
2
На испански език думата "сричкоотделяне" се превежда (la) sílaba.
3
На какви групи се делят гласните в испанския език?
4
Кои от изброените гласни са слаби?
5
Дифтонги се наричат съчетанията от 1 слаба + 1 силна гласна или съчетание от 2 силни гласни.
6
Образува ли се дифтонг, ако между слаба и силна гласна е поставена буквата H?
7
Трифтонг се нарича комбинацията от:
8
На коя буква завършват по-голямата част от думите, съдържащи трифтонг?
9
Когато две силни гласни се съберат, то те се броят за отделни срички. Как се нарича това?
10
Кои думи са правилно разделени на срички?
11
В кои от посочените думи сричките са правилно разделени и е приложено правилото за сричкоотделяне при съгласните L и R, когато са втори в комбинация с друга съгласна?
12
Съчетанията CH, RR, LL винаги се разделят.
13
Разделете на срички думата "circunstancia".
14
Попълнете липсващите букви в изречението, като посочите първо тази, която е по-близкостояща до първата буква в азбуката.
15
Посочете правилния начин за сричкоотделяне на следната дума.

Описание на теста

С настоящото онлайн упражнение по испански език за ниво А2 върху Сричкоотделяне (Silabeo) в испанския език и неговите срички ще направите проверка на знанията си за това как да делите думите на срички, как да четете правилно и как да пренасяте думите на нов ред при писане. Имате възможност да усъвършенствате наученото дотук, като приложите на практика и всички особености и изключения, които се срещат в испанския правопис и правоговор. Ще упражните и правилата за поставяне на графични ударения в думите. Термините "силна" и "слаба" гласна, "дифтонг" и "трифтонг" ще задълбочат познанията ви за сричките, а с нашите тестове ще напредвате все повече и повече.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се