logo

Тест: Привеждане на дроби към общ знаменател

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че общ знаменател намираме, като намерим общо кратно на знаменателите?
2
Вярно ли е, че допълнителен множител се намира, като се раздели общия знаменател на всеки от числителите на дадените дроби?
3
Приведете към общ знаменател дробите: \frac79 и \frac56.
4
Вярно ли е, че общият знаменател на дробите \frac513 и \frac34 е 52?
5
Най-малкият общ знаменател на дробите \frac34 и \frac49 е:
6
Ивет привела дробите \frac12 и \frac27 към общ знаменател 14. Какви числители е получила за дробите?
7
Посочете верния отговор.
  • След като приведем под общ знаменател дробите \frac23,\frac18,\frac524, се получава съответно:
8
Подредете дробите \frac12,\frac23,\frac56,\frac38 по големина, започвайки от най- малката.
  • Приведете дробите към общ знаменател
9
Посочете общи кратни на знаменателите на дробите:
  • \frac45,\frac53,\frac12
10
На коя двойка дроби най-малкият общ знаменател е 36?
11
Разширете дробите и свържете вярно.
12
Посочете вярното подреждане на дробите по големина, след като са приведени към общ знаменател, като се започне от най-малката:
  • \frac23,\frac310,\frac59,\frac712
13
Баба направила баница и я разделила на 24 еднакви парчета. Ани изяла \frac16 от баницата. Ели изяла \frac14, а Андрей- \frac38 от баницата. Намерете по колко парчета баница е изяло всяко дете.
14
Ани тръгва за училище в 7.00 часа и пътува \frac512 часа, Рая тръгва в 7.05 и пътува \frac14 часа.
  • Приведете дробите към общ знаменател 60 и намерете колко минути пътуват двете момичета. /Попълнете в първите две клетки./
  • В колко часа момичетата пристигат в училище? /Попълнете в следващите две клетки, като допълните само минутите./
  • /Превърнете дробите в минути. 1 час = 60 минути и записвайте само с цифри./
15
От шоколад, състоящ се от 24 плочки, Иван изял \frac14, а Симеон- \frac18. По колко плочки от шоколада са изяли момчетата?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Привеждане на дроби към общ знаменател". Тук ще проверите дали знаете как се привеждат дроби към общ знаменател. Ще подреждате обикновени дроби с различни знаменатели по големина, след като ги приведете към общ знаменател. Ще откривате липсващи числители или знаменатели на дроби. Ще проверявате верни и грешни твърдения. Ще решавате практични текстови задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се