logo

Тест: Предлогът mit

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво е значението на предлога mit?
2
С кой падеж използваме mit?
3
Кои две определителни думи могат да стоят пред съществителното име Ball?
  • Der Ball ist neu. Ich spiele mit ... Ball.
4
Кой ред съдържа само съществителни имена от мъжки род?
5
В множествено число съществителните имена добавят в дателен падеж допълнително окончание. Кое е то?
6
Изберете подходящото съществително име.
7
Свържете частите на изреченията.
8
Кои две съществителни имена можем да използваме в даденото изречение?
  • Wir fahren mit der ... .
9
Изберете правилния определителен член за даденото изречение.
  • Der Lehrer spricht mit ... Müttern.
10
Изберете правилната форма на отрицанието kein.
11
Изберете подходящите две притежателни местоимения за даденото изречение.
  • Ich streite mich mit ... Mann.
12
Съставете съобщително изречение в сегашно време от дадените думи.
  • spielen - wir - mit - unser Vater
13
Разкрийте скобите.
14
Поставете местоимението mein в подходящите форми за дателен падеж.
15
Поставете неопределителния член ein в подходящите форми за дателен падеж.

Описание на теста

Как се превежда предлогът mit и с кой падеж се употребява - Nominativ, Akkusativ, Dativ или Genitiv? Как изглеждат определителните и неопределителните членове в дателен падеж? Защо трябва да внимаваме особено в множествено число, когато използваме mit? Онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Предлогът mit" ще ви помогне много в усвояването на формите за дателен падеж. Разнообразните задачи съответстват на задачите от учебниците и тестовете ви. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се