Упражнение: Предлогът mit


Описание на упражнението

Как се превежда предлогът mit и с кой падеж се употребява - Nominativ, Akkusativ, Dativ или Genitiv? Как изглеждат определителните и неопределителните членове в дателен падеж? Защо трябва да внимаваме особено в множествено число, когато използваме mit? Онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Предлогът mit" ще ви помогне много в усвояването на формите за дателен падеж. Разнообразните задачи съответстват на задачите от учебниците и тестовете ви. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво е значението на предлога mit?
5т. 2. С кой падеж използваме mit?
5т. 3. Кои две определителни думи могат да стоят пред съществителното име Ball?
  • Der Ball ist neu. Ich spiele mit ... Ball.
5т. 4. Кой ред съдържа само съществителни имена от мъжки род?
5т. 5. В множествено число съществителните имена добавят в дателен падеж допълнително окончание. Кое е то?
6т. 6. Изберете подходящото съществително име.
6т. 7. Свържете частите на изреченията.
6т. 8. Кои две съществителни имена можем да използваме в даденото изречение?
  • Wir fahren mit der ... .
6т. 9. Изберете правилния определителен член за даденото изречение.
  • Der Lehrer spricht mit ... Müttern.
6т. 10. Изберете правилната форма на отрицанието kein.
6т. 11. Изберете подходящите две притежателни местоимения за даденото изречение.
  • Ich streite mich mit ... Mann.
6т. 12. Съставете съобщително изречение в сегашно време от дадените думи.
  • spielen - wir - mit - unser Vater
11т. 13. Разкрийте скобите.
11т. 14. Поставете местоимението mein в подходящите форми за дателен падеж.
11т. 15. Поставете неопределителния член ein в подходящите форми за дателен падеж.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

14:41 - 13.04.2017

Имам две запитвания: 1) Въпрос 13 пример 1 - Аз написах отговор : Er redet mit seinem Lehrer (Той разговаря с учителя си.), но задачата ми дава като правилен отговор само: Er redet mit seinen Lehren(Той разговаря с учителите си.), аз не виждам нещо да подсказва, че отговорът следва да е в мн. число. 2) Въпрос 15 пример 3 - Посочих като правилен отговор: Sie reden mit Mädchen. ( Те разговарят с момичетата.), но задачата ми отчита като правилно само: Sie reden mit einem Mädchen. (Вие разговаряте с едно момиче.), тук единствената подсказка, че моя отговор не е верен, е че в условието на задачата не беше упоменато, че ще има наличие на мн.число, където поставяме Х като отговор.
+1
Профилна снимка

Ученик

20:54 - 17.04.2017

На първия Ви въпрос на задачата пише: seinE Lehrer (мн.ч.), а за втората задача не беше казано да се сложи Х, което мисля, че означава, че всички същ. имена са в ед.ч. (това, което предположихте).
+1
Профилна снимка

Ученик

21:14 - 17.04.2017

Благодаря за отговора ти Мони, не съм внимавал достатъчно в първия пример и съм пропуснал , че притежателното местоимение в именителен падеж , действително ни насочва към мн.число.
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:26 - 19.04.2017

Здравейте! Мони е прав - seine Lehrer посочва НЕДВУСМИСЛЕНО, че става дума за множествено число. Отговорът ти, Ерган, не съдържа една буква и може би това е прието като грешка - не seine Lehren, а seinen Lehrern. Условието на 15 въпрос пък изисква от нас да поставим ein в подходящата форма за дателен падеж - имаме избор между einer (женски род) и einem (мъжки и среден род). Ако считаш условието за неясно, пиши ми, моля те.
+3
Профилна снимка

Ученик

10:57 - 19.04.2017

Благодаря за отговора, в повечето случаи всичко е ясно и грешката идва от моя страна и пиша в коментарите, за да си я разбера. Вие и някои потребители съумявате да видите, там където аз не успявам :)
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.