logo

Тест: Aktiv und Passiv, man und es

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете man или es.  
2
Изберете правилния отговор.
  • Ролята на man в изречението е само на ...
3
Трябва ли да пропуснем man, ако изречението е въпросително?
4
Кои три твърдения са правилни по отношение на ES в ролята му на Platzhalter?
5
Превърнете съобщителното изречение във въпросително с въпросителната дума "wie".
  • Man antwortet richtig.
6
Две от изреченията са в Aktiv. Посочете ги.
7
Две от изреченията са в Passiv. Посочете ги.
8
Поставете сказуемото в подходящата форма на сегашно време Präsens.
9
Кои две изречения са правилни?
10
Едно изречение е неправилно. Посочете го.
11
Две от изреченията са грешни. Посочете ги.
12
Едно от изреченията съдържа грешка. Посочете го.
13
Образувайте двойки изречения.
14
Напишете изреченията, като започнете с heute.
  • 1. Aktiv:  Man wandert heute.
  • 2. Passiv: Es wird heute gewandert.
15
Поставете дадените думи на подходящите места.
  • Es - Man - wird - konnte

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво В1 "Aktiv und Passiv, man und es" съдържа разнообразни задачи, чрез които ще затвърдим разпознаването и образуването на изречения в Aktiv и Passiv, употребата на местоимението man, особеностите при употребата на ES в изречения в unpersönliches Passiv. Ще разберем каква роля изпълнява man в изречението и дали може да стои само на първо място, както и дали изчезва във въпросителните изречения. Ще помислим защо изречения като Es wird man geraucht. са неправилни, а също така и ще попълваме правилните глаголни форми на глаголи като werden, lernen, rauchen, arbeiten, tanzen, können, müssen в сегашно време (Präsens) и минало време (Präteritum).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се