Упражнение: Aktiv und Passiv, man und es


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Aktiv und Passiv, man und es" съдържа разнообразни задачи, чрез които ще затвърдим разпознаването и образуването на изречения в Aktiv и Passiv, употребата на местоимението man, особеностите при употребата на ES в изречения в unpersönliches Passiv. Ще разберем каква роля изпълнява man в изречението и дали може да стои само на първо място, както и дали изчезва във въпросителните изречения. Ще помислим защо изречения като Es wird man geraucht. са неправилни, а също така и ще попълваме правилните глаголни форми на глаголи като werden, lernen, rauchen, arbeiten, tanzen, können, müssen в сегашно време (Präsens) и минало време (Präteritum).

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете man или es.  
5т. 2. Изберете правилния отговор.
  • Ролята на man в изречението е само на ...
5т. 3. Трябва ли да пропуснем man, ако изречението е въпросително?
5т. 4. Кои три твърдения са правилни по отношение на ES в ролята му на Platzhalter?
5т. 5. Превърнете съобщителното изречение във въпросително с въпросителната дума "wie".
  • Man antwortet richtig.
6т. 6. Две от изреченията са в Aktiv. Посочете ги.
6т. 7. Две от изреченията са в Passiv. Посочете ги.
6т. 8. Поставете сказуемото в подходящата форма на сегашно време Präsens.
6т. 9. Кои две изречения са правилни?
6т. 10. Едно изречение е неправилно. Посочете го.
6т. 11. Две от изреченията са грешни. Посочете ги.
6т. 12. Едно от изреченията съдържа грешка. Посочете го.
11т. 13. Образувайте двойки изречения.
11т. 14. Напишете изреченията, като започнете с heute.
  • 1. Aktiv:  Man wandert heute.
  • 2. Passiv: Es wird heute gewandert.
11т. 15. Поставете дадените думи на подходящите места.
  • Es - Man - wird - konnte

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!