logo

Тест: Предлозите für и ohne

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се пишат предлозите "за" и "без"?
2
Вярно ли е твърдението?
  • Двата предлога für и ohne се употребяват единствено с винителен падеж (Akkusativ).
3
Посочете реда, който съдържа САМО съществителни имена във винителен падеж (Akkusativ).
4
Посочете реда, който съдържа само съществителни имена във винителен падеж (Akkusativ).
5
Попълнете липсващите лични местоимения във винителен падеж (Akkusativ).
6
Свържете изреченията.
7
Поставете für или ohne.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Попълнете изречението с притежателното местоимение sein.
9
Изберете подходящото местоимение.
10
Поставете подходящото местоимение.
11
Изберете подходящите две определителни думи за даденото изречение.
  • Den Computer kaufen wir für ... Sohn.
12
Изберете двата правилни варианта за даденото изречение.
  • Die Party beginnt leider ohne ... .
13
Поставете für или ohne.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Разкрийте скобите.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Разкрийте скобите.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Какво означават и с кой падеж се използват предлозите für и ohne? Нека упражним знанията си чрез разнообразни задачи, свързани с избор на правилен предлог, избор на местоимение и съществително име в правилния падеж. Проверете и затвърдете знанията си с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Предлозите für и ohne".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се