Упражнение: Предлозите für и ohne


Описание на упражнението

Какво означават и с кой падеж се използват предлозите für и ohne? Нека упражним знанията си чрез разнообразни задачи, свързани с избор на правилен предлог, избор на местоимение и съществително име в правилния падеж. Проверете и затвърдете знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Предлозите für и ohne".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как се пишат предлозите "за" и "без"?
5т. 2. Вярно ли е твърдението?
  • Двата предлога für и ohne се употребяват единствено с винителен падеж (Akkusativ).
5т. 3. Посочете реда, който съдържа САМО съществителни имена във винителен падеж (Akkusativ).
5т. 4. Посочете реда, който съдържа само съществителни имена във винителен падеж (Akkusativ).
5т. 5. Попълнете липсващите лични местоимения във винителен падеж (Akkusativ).
6т. 6. Свържете изреченията.
6т. 7. Поставете für или ohne.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 8. Попълнете изречението с притежателното местоимение sein.
6т. 9. Изберете подходящото местоимение.
6т. 10. Поставете подходящото местоимение.
6т. 11. Изберете подходящите две определителни думи за даденото изречение.
  • Den Computer kaufen wir für ... Sohn.
6т. 12. Изберете двата правилни варианта за даденото изречение.
  • Die Party beginnt leider ohne ... .
11т. 13. Поставете für или ohne.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Разкрийте скобите.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Разкрийте скобите.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!