new-logo

Тест: Преходни /транзитивни/ глаголи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете глаголите с подходящата картинка.
2
Свържете глаголите с подходящата картинка.
3
Свържете значенията на немски и български език.
4
Вярно ли е твърдението?
  • Когато един глагол е преходен в български език, той е преходен и в немски език.
5
Как си записваме, че даден немски глагол е преходен?
6
Изберете правилния отговор.
  • Преходни глаголи наричаме тези глаголи, които имат или изискват ...
7
Как превеждаме термина „преходни глаголи"?
8
Посочете прякото допълнение в даденото изречение.
  • Am Abend kochen wir zusammen ein Fleischgericht.
9
Посочете прякото допълнение в даденото изречение.
  • Ohne einen guten Wagen kann ich keine lange Reise machen.
10
Кои три глагола можем да използваме в даденото изречение?
  • Frau Braun ... Kleider.
11
Свържете частите на изреченията.
12
Съставете изречение в сегашно време от дадените думи.
  • ich - nehmen - ein Tee
13
В кои две изречения няма пряко допълнение?
14
Кои две изречения съдържат преходни глаголи?  
15
Изберете подходящия глагол.
  • lesen - besucht - trinke - esst

Описание на теста

Кои глаголи наричаме преходни и каква особеност имат те? Можете ли да разпознавате прякото допълнение в изреченията? Съвпадат ли немските и българските преходни глаголи - как превеждаме например heiraten и brauchen? Какво означават на български немските глаголи finden, lieben, nehmen, kaufen, essen, trinken, suchen, geben и можете ли да ги употребите в изречения? Може ли пред прякото допълнение да стои предлог, например für, ohne, mit, über? Тествайте знанията си с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Преходни /транзитивни/ глаголи" ("Transitive Verben").

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се