Упражнение: Падежи - увод


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Падежи - увод" ще си припомним важни неща около падежите. Колко са падежите в немски език, как се наричат и как се изписват правилно? За какво служи Nominativ и кое наричаме Subjekt? Каква е ролята на звателен падеж в български език и можем ли да го разпознаваме? Само съществителните имена ли се променят в различните падежи? Всичко това ще затвърдим с онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Падежи - увод". Желаем ви успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението?
  • Съществителните имена "Българийо" и "господине" са в един и същи падеж.
5т. 2. Кое изречение съдържа пример за звателен падеж?
5т. 3. Допълнете правилото.
  • Всеки падеж изпълнява една или повече роли. Чрез звателен падеж ... .
5т. 4. Вярно ли е твърдението?
  • Падежите засягат единствено съществителните имена.
5т. 5. Три от изреченията съдържат местоимения в именителен падеж. Посочете изречението, което съдържа местоимение в друг падеж.
6т. 6. Подлогът на всяко изречение може да бъде в един-единствен падеж. Кой е той?
6т. 7. Защо съществителното име Tisch се различава в двете изречения?
  • Der Tisch steht dort.
  • Wir kaufen den Tisch nicht.
6т. 8. Правилно ли е написана думата "Akusativ"?
6т. 9. Как е на немски език "дателен падеж"?
6т. 10. Кой е терминът за подлог?
6т. 11. Допишете названието на падежа.
6т. 12. Колко падежа има в немски език?
11т. 13. Свържете.
11т. 14. Допълнете правилото, като посочите падежа.
  • Подлогът на всяко изречение стои задължително в ... .
11т. 15. Кои два термина посочват част на изречението?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!