logo

Тест: "ES" im Passivsatz

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете подлога в дадените две изречения.
2
В кое лице и число стои сказуемото в изреченията в unpersönliches Passiv (Es wird nie lange geschlafen.)?
3
Вярно ли е твърдението?
  • В изречението в unpersönliches Passiv ES може да стои единствено на първо място.
4
Превежда ли се ES в изречения в unpersönliches Passiv?
5
Вярно ли твърдението?
  • Когато е възможно, започваме изречението в unpersönliches Passiv не с ES, а с друга част на изречението.
6
Как се нарича ES в даденото изречение?
  • ES wird schnell geschrieben.
7
Само в един случай изречението в unpersönliches Passiv ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съдържа ES. Посочете го.
8
С или без ES? Посочете двете правилни изречения.
9
С или без ES? Посочете двете правилни изречения.
10
Изберете подходящата форма на модалните глаголи.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11
Изберете подходящата форма на модалните глаголи.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
12
Съставете въпросително изречение.
13
  • Поставете даденото изречение в Passiv.
  • Die Eltern tanzen im Flur.
  • В новообразуваното изречение не включвайте вършителя на действието.
14
Посочете изречението, в което ES ще отпадне, ако на първо място поставим обстоятелственото пояснение.
15
Задайте въпрос към даденото изречение, като започнете с WO.
  • Es wird in der Kantine gegessen.

Описание на теста

Какво представлява ES в изреченията в страдателен залог (Passiv, unpersönliches Passiv) като в изречението Es wird gelacht? Защо ES може да заема само първото място в изречението и какво се случва с него, когато изречението започне с друга своя част? Появява ли се ES във въпросителните изречения? Кое е правилното изречение: Wird hier gearbeitet? или Wird es hier gearbeitet? Кое е правилно: Es wird gespielt. или Es werden gespielt.? Отговорите на тези въпроси ще търсим в онлайн теста по немски език за ниво В1 "ES im Passivsatz".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се