Упражнение: "ES" im Passivsatz


Описание на упражнението

Какво представлява ES в изреченията в страдателен залог (Passiv, unpersönliches Passiv) като в изречението Es wird gelacht? Защо ES може да заема само първото място в изречението и какво се случва с него, когато изречението започне с друга своя част? Появява ли се ES във въпросителните изречения? Кое е правилното изречение: Wird hier gearbeitet? или Wird es hier gearbeitet? Кое е правилно: Es wird gespielt. или Es werden gespielt.? Отговорите на тези въпроси ще търсим в онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "ES im Passivsatz".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете подлога в дадените две изречения.
5т. 2. В кое лице и число стои сказуемото в изреченията в unpersönliches Passiv (Es wird nie lange geschlafen.)?
5т. 3. Вярно ли е твърдението?
  • В изречението в unpersönliches Passiv ES може да стои единствено на първо място.
5т. 4. Превежда ли се ES в изречения в unpersönliches Passiv?
5т. 5. Вярно ли твърдението?
  • Когато е възможно, започваме изречението в unpersönliches Passiv не с ES, а с друга част на изречението.
6т. 6. Как се нарича ES в даденото изречение?
  • ES wird schnell geschrieben.
6т. 7. Само в един случай изречението в unpersönliches Passiv ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съдържа ES. Посочете го.
6т. 8. С или без ES? Посочете двете правилни изречения.
6т. 9. С или без ES? Посочете двете правилни изречения.
6т. 10. Изберете подходящата форма на модалните глаголи.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 11. Изберете подходящата форма на модалните глаголи.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 12. Съставете въпросително изречение.
11т. 13. Поставете даденото изречение в Passiv.
  • Die Eltern tanzen im Flur.
  • В новообразуваното изречение не включвайте вършителя на действието.
11т. 14. Посочете изречението, в което ES ще отпадне, ако на първо място поставим обстоятелственото пояснение.
11т. 15. Задайте въпрос към даденото изречение, като започнете с WO.
  • Es wird in der Kantine gegessen.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!