Упражнение: Unpersönliches Passiv


Описание на упражнението

Какво представлява unpersönliches Passiv и какво го отличава от persönliches Passiv? Кои са двете групи глаголи, които образуват unpersönliches Passiv?  Кои глаголи наричаме непреходни? Да преговорим знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Unpersönliches Passiv".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията на български и немски език.
5т. 2. Свържете значенията на български и немски език.
5т. 3. Посочете двете разновидности на Vorgangspassiv.
5т. 4. Кои две групи глаголи могат да образуват unpersönliches Passiv?
5т. 5. Допълнете правилото.
  • Непреходни наричаме глаголите, които нямат ... .
6т. 6. Вярно ли е твърдението?
  • Характерно за unpersönliches Passiv е, че в изречението НЕ се споменават човекът или предметът, към които е насочено действието.
6т. 7. От кое изречение е образувано даденото изречение?
  • Es wird gewaschen.
6т. 8. От кое изречение е образувано даденото изречение?
  • Es wird zu Mittag gegessen.
6т. 9. Кой е правилният превод?
  • Говори се тихо.
6т. 10. Коя е подходящата картинка за даденото изречение?
  • Es wird geklatscht.
6т. 11. Подредете частите на изречението.
6т. 12. Подредете частите на изречението.
11т. 13. Свържете изреченията с подходящата картинка.
11т. 14. Как се превеждат изреченията?
11т. 15. Кои две изречения са примери за unpersönliches Passiv?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!