logo

Тест: Кои глаголи (не) образуват persönliches Passiv?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете глаголите със значенията им.
2
Свържете глаголите със значенията им на български език.
3
Глаголите на кой ред се наричат възвратни?
4
Свържете глаголите с подходящите картинки.
5
Посочете два синонима на глагола sein.
6
Кои две твърдения се отнасят до persönliches Passiv?
7
Кое е условието, за да може да образуваме persönliches Passiv?
8
Кои две твърдения са правилни?
9
Кои две изречения съдържат примери за persönliches Passiv в Präteritum (минало време)?
10
Всички дадени изречения са в Passiv. Посочете двете изречения, които НЕ МОГАТ да бъдат в Passiv.
11
Кои глаголи не образуват persönliches Passiv? Посочете двата правилни отговора.
12
Кои глаголи не образуват persönliches Passiv? Посочете трите правилни отговора.
13
В голяма част от значенията си глаголът fahren НЕ е преходен глагол /няма пряко допъление/.
  • В кой от дадените примери обаче той може да образува persönliches Passiv?
14
В кое от изреченията модалният глагол НЕ МОЖЕ да образува persönliches Passiv?
15
Глаголите във всички изречения са преходни (transitiv). Но само едно изречение може да образува persönliches Passiv. Посочете го.

Описание на теста

Познавате ли значенията на глаголи като umfassen, enthalten, besitzen, kriegen, aufwachen, messen, wiegen, gehen, bedeuten, darstellen? А може ли да посочите кое е това, което ги обединява, когато говорим за Passiv? Какво представлява persönliches Passiv и коя е единствената група глаголи, които могат да го образуват? Кои глаголи наричаме преходни и защо те образуват persönliches Passiv? Проверете знанията си с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Кои глаголи (не) образуват persönliches Passiv?".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се