Упражнение: Неопределителното местоимение man


Описание на упражнението

Каква е разликата между Mann и man? Кое е съществително име (Substantiv, Nomen) и кое е местоимение (Pronomen)? Какво местоимение представлява man и коя е единствената роля, която може да изпълнява в изречението? Какви са възможните преводи на man и зависят ли те от контекста? Нека отговорим на всички тези въпроси с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Неопределителното местоимение man".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво е "man"?
5т. 2. Вярно ли е твърдението?
  • Сказуемото в изречение с man е винаги в трето лице единствено число (3.P.Sg.).
5т. 3. Какво замества местоимението man?
5т. 4. Допълнете правилото.
  • В изречението местоимението man може да изпълнява само ролята на ... .
5т. 5. Свържете.
6т. 6. Кое изречение е подходящият превод на даденото изречение?
  • Сутрин се пие чай или кафе.
6т. 7. В кои две изречения man може да бъде подлог?
6т. 8. Как може да преведем даденото изречение?
  • Man klopft an der Tür.
6т. 9. Съставете изречение в сегашно време от дадените думи. Започнете изречението с предлога "in".
  • in - feiern - man - Deutschland - das Oktoberfest
6т. 10. Свържете изреченията и техните преводи.
6т. 11. Свържете частите на изречението.
6т. 12. В кои две изречения неопределителното местоимение е написано грешно?
11т. 13. Свържете частите на изреченията.
11т. 14. Преведете изречението. Започнете с обстоятелственото пояснение "тук".
  • Тук се говори немски.
11т. 15. Попълнете глагола в скоби в подходящата форма за сегашно време.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!