Упражнение: Какво се случва в изречението в Passiv?


Описание на упражнението

Когато променяме изречение от деятелен в страдателен залог, глаголното време остава непроменено. Непроменени остават и обстоятелствените пояснения, непрякото допълнение, предложните допълнения. Променят се обаче подлогът и прякото допълнение от изречението в Aktiv. Как става това? Въвеждаме вършителя на действието с предлога von. С кой падеж се използва предлогът von и какво не бива да забравяме, ако съществителното име е в множествено число? Тествайте знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Какво се случва в изречението в Passiv?".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Когато едно изречение в Aktiv се превръща в изречение в Passiv, се променя и глаголното време.
  • Вярно ли е твърдението?
 
5т. 2. Когато едно изречение от Aktiv премине в Passiv, казваме, че се променя залогът на глагола.
  • Вярно ли е твърдението?
5т. 3. Посочете правилния отговор.
  • Предлогът von се употребява с ...
5т. 4. Когато изречението е в страдателен залог Passiv, задължително споменаваме вършителя на действието.
5т. 5. Съвпадат ли подлогът на изречението и вършителят на действието в изречението в Passiv?
6т. 6. Кои две изречения са в едно и също глаголно време?
6т. 7. Допълнете изречението в Passiv.
6т. 8. Допълнете изречението в Passiv.
6т. 9. Допълнете изречението в Passiv.
6т. 10. В кои две изречения вършителят на действието НЕ е споменат?
6т. 11. Към кое изречение можем да зададем въпроса Wer?
6т. 12. Задайте въпроса към подчертаната част на изречението.
  • Später werden die Bücher von Frau Hummel bestellt.
11т. 13. Във всички изречения е споменат вършителят на действието. В кое изречение обаче това е неправилно?
11т. 14. Попълнете дадените съществителни имена.
11т. 15. Поставете изречението в Passiv, като включите и вършителя на действието.
  • Die Lehrerin lobt meinen Sohn.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!