logo

Тест: Какво се случва в изречението в Passiv?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато едно изречение в Aktiv се превръща в изречение в Passiv, се променя и глаголното време.
  • Вярно ли е твърдението?
 
2
Когато едно изречение от Aktiv премине в Passiv, казваме, че се променя залогът на глагола.
  • Вярно ли е твърдението?
3
Посочете правилния отговор.
  • Предлогът von се употребява с ...
4
Когато изречението е в страдателен залог Passiv, задължително споменаваме вършителя на действието.
5
Съвпадат ли подлогът на изречението и вършителят на действието в изречението в Passiv?
6
Кои две изречения са в едно и също глаголно време?
7
Допълнете изречението в Passiv.
8
Допълнете изречението в Passiv.
9
Допълнете изречението в Passiv.
10
В кои две изречения вършителят на действието НЕ е споменат?
11
Към кое изречение можем да зададем въпроса Wer?
12
Задайте въпроса към подчертаната част на изречението.
  • Später werden die Bücher von Frau Hummel bestellt.
13
Във всички изречения е споменат вършителят на действието. В кое изречение обаче това е неправилно?
14
Попълнете дадените съществителни имена.
15
Поставете изречението в Passiv, като включите и вършителя на действието.
  • Die Lehrerin lobt meinen Sohn.

Описание на теста

Когато променяме изречение от деятелен в страдателен залог, глаголното време остава непроменено. Непроменени остават и обстоятелствените пояснения, непрякото допълнение, предложните допълнения. Променят се обаче подлогът и прякото допълнение от изречението в Aktiv. Как става това? Въвеждаме вършителя на действието с предлога von. С кой падеж се използва предлогът von и какво не бива да забравяме, ако съществителното име е в множествено число? Тествайте знанията си с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Какво се случва в изречението в Passiv?".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се