new-logo

Тест: Reflexive pronouns. Възвратни местоимения. Част 2. Упражнения. Exercises

Тест

С онлайн теста “Reflexive pronouns. Възвратни местоимения. Част 2. Упражнения. Exercises” по английски език за 6. клас ще тествате всичко, което успяхте да научите от видео урока. С различни видове изречения ще покажете, че знаете кога се ползват личните местоимения - subject pronouns (I, you, he, she, it, we, you, they), местоименията в роля на допълнение - object pronouns (me, you, him, her, it, us, you, them) и възвратните местоимения - reflexive pronouns (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves). Покажете знанията си, наваксайте пропуснатото и се радвайте на отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Subject pronouns (лични местоимения) са местоименията, които изпълняват ролята на подлог (човекът, който върши действието) в изреченията. Кои са те?
2
Object pronouns са местоименията, които изпълняват ролята на допълнения в изреченията. Кои са те?
3
Reflexive pronouns (възвратни местоимения) са местоименията, които използваме, когато подлогът и допълнението са един и същ човек (предмет, животно). Превеждаме ги като: себе си, се, на себе си, си или сам. Кои са те?
4
И двете изречения на картинката са правилни.
5
“They are talking about them.” и “They are talking about themselves.” означават едно и също нещо.
6
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • This chest is too heavy, Arthur. You can’t lift it by __________.
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • When the coffee is ready, the coffee-maker turns __________ off.
8
Изберете отговор, за да получите изречение, което означава:  “Той обвинява себе си за катастрофата.”
  • He blames _________ for the car accident.
9
Изберете отговор, за да получите изречение, което означава: “Той обвинява него за катастрофата.”?
  • He blames _________ for the car accident.
10
Изберете отговор, за да получите изречение, което означава: “Купих тези слушалки за себе си.”
  • I bought these headphones for __________.
11
Изберете отговор, за да получите изречение, което означава: “Сестра ми има рожден ден. Купих това цвете за нея.”
  • My sister has got a birthday. I bought this flower for __________.
12
Свържете, за да образувате правилни изречения.
13
Попълнете с I, me и myself.
14
Попълнете с she, her и herself.
15
Попълнете с they, them и themselves.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се