new-logo

Тест: Reflexive pronouns. Възвратни местоимения. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Довършете правилата с подлог и допълнение.
2
Използваме object pronouns, за да заместим допълнението с местоимение.
3
Използваме възвратни местоимения (reflexive pronouns), когато подлогът и допълнението в изречението са един и същ човек (предмет или животно).
4
Свържете личните местоимения (personal pronouns) със съответните им възвратни местоимения (reflexive pronouns).
5
Свържете личните местоимения (personal pronouns) със съответните им възвратни местоимения (reflexive pronouns).
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • He fell off the bike __________________ .
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • Sometimes __________________ .
8
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • - The pizza is very delicious. Did you buy it from the shop?
 • -  No, I didn’t. _______________________ .
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • My brother is an amazing drummer! He learnt to play the drums by ____________.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Jim’s got an older sister. She is teaching _________ to play the guitar.
11
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • My little sister can solve the cube by ___________.
12
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • He helped __________ to solve the riddle.
13
Свържете, за да образувате правилни изречения.
14
Свържете, за да образувате правилни изречения.
15
Допишете изреченията с правилните възвратни местоимения (reflexive pronouns - myself, yourself, himself, herself, ourselves и themselves).

Описание на теста

С онлайн теста “Reflexive pronouns. Възвратни местоимения. Част 1” за 6. клас по английски език ще проверите колко добре научихте разликата между reflexive pronouns (възвратни местоимения), personal pronouns (лични местоимения) и object pronouns (местоимения в ролята на допълнения). В различни видове изречения ще покажете, че разпознавате кога подлогът и допълнението са един и същ човек (предмет или животно) и имате нужда от някое от любимите местоимения, които завършват на self или selves :))) Може да започнете веднага! Успех :)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се