new-logo

Тест: Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във всички изречения в Present Continuous (сегашно продължително) винаги има...
2
В отрицателните изречения и въпросите в Present Simple (сегашно просто) винаги има...
3
В отговорите използваме същия модален глагол или същото време, коeто сме използвали във въпроса.
 • Възможните правилни отговори на въпроса “Can he swim?” са...
4
Поставяме наречията за честота (always, usually, often, sometimes, never) преди глагола.
 • He often goes to the cinema.
5
“Имаш ли домашен любимец?” на английски е...
6
Fill in is, are, do and does.
 • Попълнете отговорите със спомагателните глаголи is, are, do и does.
 • Пример: Is it raining now? Yes, it      is       .
 • Does she work in a hospiral? Yes, she      does      .
7
Choose the correct answer to the question.
 • Изберете правилния отговор на въпроса.
 • What are you doing next weekend?
8
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • Miss Simon _________ like your project.
9
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • My friends ___________ really hard this month.
10
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • I don’t like Will. He ___________ very fast.
11
Свържете въпросите с правилните им отговори.
12
Свържете въпросите с правилните им отговори.
13
Допишете изреченията. Използвайте: is, are, don’t и doesn’t.
14
Допишете отговорите.
15
Допишете изреченията.

Описание на теста

С онлайн теста “Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 1” по английски език за 6. клас ще затвърдите наученото за тези две времена. С помощта на маркери за време (time markers) като usually (обикновено), today (днес), now (сега), these days (тези дни) и други ще определяте каква да бъде глаголната форма в изреченията. И с няколко въпроса за can (мога) и have (имам) ще се убедите, че знанията ви по английски са наистина сериозни. :) Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се