new-logo

Тест: Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога употребяваме Present Simple и кога Present Continuous?
  • Напишете PS за Present Simple и PC за Present Continuous.
2
Как образуваме положителни изречения?
3
Как образуваме отрицателни изречения?
4
Как образуваме въпросителни изречения?
5
Свържете маркерите за време със значенията им.
6
Свържете, за да образувате правилни изречения.
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • He ___________ tennis with his cousin every weekend.
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • They _________  to rock.
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Rebecca ___________ now.
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Brian and Simon  _________ their Chemistry project at the moment.
11
Свържете, за да образувате правилни изречения.
12
Свържете, за да образувате правилни изречения.
13
Напишете положителните изречения в Present Simple (Сегашно просто) и Present Continuous (Сегашно продължително).
14
Напишете отрицателните изречения в Present Simple (Сегашно просто) и Present Continuous (Сегашно продължително).
15
Напишете въпросителните изречения в Present Simple (Сегашно просто) и Present Continuous (Сегашно продължително).

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 6. клас ще упражните всичко научено от видео урока “Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време”. Ще покажете знанията си за случаите, в които използваме двете времена като ще обърнем и специално внимание на маркерите за време (time markers) и значенията им. Ще образувате различни видове изречения като следите внимателно техния словоред (word order). Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се