new-logo

Тест: Present Continuous for Future. Сегашно продължително за бъдещи планове и уговорки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във всяко изречение в Present Continuous има:
2
Използваме Present Continuous за …
3
Използваме Present Continuous for Future за …
4
НЯМА разлика между Present Continuous for Future и going to, защото използваме и двете за вече планирани и организирани действия за бъдещето.
5
Свържете маркерите за време със значенията им.
6
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Jason  _____________ a big party for his birthday.
7
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Steve and Samantha __________ married in August.
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Amanda ____________ Jack at the cafe tomorrow morning.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • We ___________ to London by plane. We’re going by bus.
10
Как НЕ можем да завършим изречението?
 • What is she doing ______________?
 • She’s working.
11
Как НЕ можем да завършим изречението?
 • My parents are staying in a big hotel __________.
12
Как НЕ можем да завършим изречението?
 • What are you doing ____________?
 • I’m studying for the Geography exam.
13
Отбележете изреченията с (P) за Present Continuous или (F) за Present Continuous for Future.
14
Какво е организирал Ник за следващата седмица? Допишете изреченията.
 • Пример: Next Monday Nick      is         watching     a film.
 • Next Tuesday Nick and Bill    are        eating     ice cream.
15
Допишете диалога, за да разберете какво е организирала Алис за следващата година.
 • Пример:
 • What    are    you  doing in January? I   am    skiing in Italy.
 • Are you     visiting      (visit) Paris in February? Yes, I    am    .

Описание на теста

С онлайн теста “Present Continuous for Future. Сегашно продължително за бъдещи планове и уговорки” за 6. клас по английски език ще упражните двете важни употреби (use) на това време - когато действието се случва в момента на говоренето (now, at the moment) или когато действието е вече планирано и организирано за бъдещето (future).  Ще затвърдите маркерите за време (time markers) и ще покажете, че вече образувате всички видове изречения с am, is, are и -ing за отличен! Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се