logo

Тест: Равнобедрен трапец. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) ъгълът, който бедрото сключва с голямата основа е 75º. Свържете правилно.
2
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) DD1 е височина и ъгълът, който бедрото сключва с малката основа е 135º. Вярно ли е, че ΔAD1D е равнобедрен?
3
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) АС и ВD са диагонали. Ако ∠А=60º и ∠ADB=90º, ∠BAC e равен на:
4
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) АС и ВD са диагонали. Ако ∠А=60º и диагоналът АС е ъглополовяща на ∠A, ∠ADB e равен на:
5
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) АС и ВD са диагонали. Ако ∠А=60º и диагоналът АС е ъглополовяща на ∠BAD, вярно ли е, че AD=CD=BC?
6
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) височината, спусната от върха D към голямата основа я разделя на отсечки с дължини 6 см и 30 см. Малката основа на трапеца е с дължина:
7
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) височината, спусната от върха D към голямата основа я разделя на отсечки с дължини 6 см и 30 см. Ако височината на трапеца е 20 см, лицето на трапеца е:
8
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) ъгълът, който бедрото сключва с малката основа е 150º, АВ=а см, CD=b см, AD=c см. Лицето S на трапеца е:
9
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) ъгълът, който бедрото сключва с малката основа е 120º, АВ=а см, AD=c см. Периметърът Р на трапеца е:
10
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) AD=CD и диагоналът BD e перпендикулярен на бедрото AD. Ако ∠DAC=xº, ∠BAD е равен на:
11
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) AD=CD и диагоналът BD e перпендикулярен на бедрото AD. Ъглите на трапеца са:
12
Намерете лицето S на равнобедрен трапец с основи 20 м и 14 м, ако единият ъгъл на трапеца е равен на 45º.
13
Даден е равнобедрен трапец, чиито бедра сключват с голямата основа ъгъл, равен на 60º. Диагоналите на трапеца са перпендикулярни на бедрата на трапеца. Ако голямата основа на трапеца има дължина a м, намерете периметъра Р на трапеца.
14
Даден е равнобедрен трапец, чиято голяма основа е с дължина 10 м, височината му е с дължина 8 м и диагоналите му са взаимно перпендикулярни. Намерете дължината на малката основа на трапеца.
  • Упътване: Ако диагоналите се пресичат в т.О, определете вида на ΔАОB и ΔСОD и постройте височините на триъгълниците  ΔАOВ и ΔСОD през върха О към основите АВ и CD.
15
В трапеца ABCD (AB||CD, AB>CD) АВ=а см, CD=b см и т. О е пресечна точка на диагоналите на трапеца. Ако ΔАВО е равностранен, намерете дължината на диагонала АС.

Описание на теста

В онлайн теста "Равнобедрен трапец. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще приложите изучените свойства на равнобедрен трапец в задачи по математика. Ще преговорите наученото за бедрата, диагоналите и ъглите при основата на равнобедрен трапец. Ще упражните знанията си за равнобедрен трапец в задачите от теста и ще затвърдите уменията си за решаване на задачи по математика в 7. клас. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се