Упражнение: Равнобедрен трапец. Решаване на задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Равнобедрен трапец. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще приложите изучените свойства на равнобедрен трапец в задачи по математика. Ще преговорите наученото за бедрата, диагоналите и ъглите при основата на равнобедрен трапец. Ще упражните знанията си за равнобедрен трапец в задачите от теста и ще затвърдите уменията си за решаване на задачи по математика в 7. клас. Спорна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) ъгълът, който бедрото сключва с голямата основа е 75º. Свържете правилно.
5т. 2. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) DD1 е височина и ъгълът, който бедрото сключва с малката основа е 135º. Вярно ли е, че ΔAD1D е равнобедрен?
5т. 3. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) АС и ВD са диагонали. Ако ∠А=60º и ∠ADB=90º, ∠BAC e равен на:
5т. 4. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) АС и ВD са диагонали. Ако ∠А=60º и диагоналът АС е ъглополовяща на ∠A, ∠ADB e равен на:
5т. 5. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) АС и ВD са диагонали. Ако ∠А=60º и диагоналът АС е ъглополовяща на ∠BAD, вярно ли е, че AD=CD=BC?
6т. 6. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) височината, спусната от върха D към голямата основа я разделя на отсечки с дължини 6 см и 30 см. Малката основа на трапеца е с дължина:
6т. 7. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) височината, спусната от върха D към голямата основа я разделя на отсечки с дължини 6 см и 30 см. Ако височината на трапеца е 20 см, лицето на трапеца е:
6т. 8. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) ъгълът, който бедрото сключва с малката основа е 150º, АВ=а см, CD=b см, AD=c см. Лицето S на трапеца е:
6т. 9. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) ъгълът, който бедрото сключва с малката основа е 120º, АВ=а см, AD=c см. Периметърът Р на трапеца е:
6т. 10. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) AD=CD и диагоналът BD e перпендикулярен на бедрото AD. Ако ∠DAC=xº, ∠BAD е равен на:
6т. 11. В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) AD=CD и диагоналът BD e перпендикулярен на бедрото AD. Ъглите на трапеца са:
6т. 12. Намеререте лицето S на равнобедрен трапец с основи 20 м и 14 м, ако единият ъгъл на трапеца е равен на 45º.  
11т. 13. Даден е равнобедрен трапец, чиито бедра сключват с голямата основа ъгъл, равен на 60º. Диагоналите на трапеца са перпендикулярни на бедрата на трапеца. Ако голямата основа на трапеца има дължина a м, намерете периметъра Р на трапеца.
11т. 14. Даден е равнобедрен трапец, чиято голяма основа е с дължина 10 м, височината му е с дължина 8 м и диагоналите му са взаимно перпендикулярни. Намерете дължината на малката основа на трапеца.
  • Упътване: Ако диагоналите се пресичат в т.О, определете вида на ΔАОB и ΔСОD и постройте височините на триъгълниците  ΔАOВ и ΔСОD през върха О към основите АВ и CD.
11т. 15. В трапеца ABCD (AB||CD, AB>CD) АВ=а см, CD=b см и т. О е пресечна точка на диагоналите на трапеца. Ако ΔАВО е равностранен, намерете дължината на диагонала АС.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

18:51 - 09.12.2016

Здравейте, Въпросът ми се отнася към учителите в Уча се. Нормално ли е да сме стигнали на 9 декември да сме на последния урок от уебника? Взимаме по 2 урока на ден. На кого мога да се уплача.
Профилна снимка

Родител

10:52 - 27.12.2016

не
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.