logo

Тест: Спрежение в сегашно време на stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете глаголите с подходящата картинка.
2
Свържете значенията.
3
Вярно ли е твърдението?
  • Звука "h" в глагола stehen НЕ се произнася.
4
Кой глагол има значенията "вися" и "закачам"?
5
Попълнете липсващите букви.
6
Свържете частите на изреченията.
7
Свържете частите на изреченията.
8
Свържете частите на изреченията.
9
В кои две изречения глаголът hängen означава "вися, закачен съм"?
10
Кой ред съдържа само глаголни форми във второ лице единствено число (du)?
11
Попълнете липсващите форми.
12
Попълнете липсващите възвратни местоимения.
13
Поставете дадените глаголи в подходящата форма на сегашно време.
14
Поставете liegen или legen в подходящата форма на сегашно време.
15
Попълнете изреченията с подходящото сказуемо.
  • hänge - setzt sich - steht - legst
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

В онлайн упражнение по немски език за ниво А2 ''Спрежение в сегашно време на stehen, stellen, sitzen, setzen, liegen, legen, hängen'' ще проверим доколко сме усвоили спрежението в сегашно време (Konjugation im Präsens) на глаголите stehen, stellen, sich stellen, liegen, legen, sich legen, sitzen, setzen, sich setzen, hängen. Има ли разлика между liegen и legen? Еднакво ли се спряга глаголът hängen в сегашно време въпреки двете си различни значения? Има ли някаква особеност в спрежението на глаголите setzen и sitzen? Тествайте това и добийте увереност, когато ги ползвате.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се