Упражнение: Passiv mit Modalverb (Präsens und Präteritum)


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Passiv mit Modalverb (Präsens und Präteritum)" ще ви помогне да затвърдите образуването и словореда на съобщителни и въпросителни изречения в Passiv Präsens и Passiv Präteritum. Запомнихте ли от колко части е съставено сказуемото в такива изречения и къде е мястото на всяка от тях? А можете ли да съставяте сами изречения в Passiv с модален глагол? Нека проверим!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои два реда съдържат само модални глаголи в Präsens?
5т. 2. Кои два реда съдържат само модални глаголи в Präteritum?
5т. 3. Кои изречения показват, че важно е действието, неговото извършване, а не неговият извършител?
5т. 4. Кои две изречения са в Passiv?
5т. 5. Кой ред съдържа всички части на сказуемото в даденото изречение?
  • Der Hund kann in unserer Tierklinik operiert werden.
6т. 6. Подредете частите на съобщителното изречение.
  • Das Fleisch ...
6т. 7. Едно от изреченията има неправилен словоред. Посочете го.
6т. 8. Подредете частите на въпросителното изречение.
  • ... ?
6т. 9. Подредете частите на въпросителното изречение.
  • Wie ... ?
6т. 10. Съставете съобщително изречение в Passiv Präsens от дадените думи.
  • der Roman - lesen - werden - sollen
6т. 11. Съставете съобщително изречение в Passiv Präteritum от дадените думи.
  • können - das Geld - finden - werden
6т. 12. Едно от изреченията е с неправилен словоред. Посочете го.
11т. 13. Даденото изречение е в Aktiv Präsens. Превърнете го в изречение в Passiv Präsens, като не споменавате вършителя на действието.
  • Die Eltern können das Kind belohnen.
11т. 14. Даденото изречение е в Aktiv Präteritum. Превърнете го в изречение в Passiv Präteritum, като не споменавате вършителя на действието.
  • Du konntest die Fenster reparieren.
11т. 15. Посочете двете правилни изречения в Passiv.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!