logo

Тест: Comparison with as ... as. Сравнение с as ... as. Упражнения. Exercises

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава as ... as?
2
С as … as:
3
Какво означава not as ... as?
4
С not as … as:
5
Използваме as … as с:
6
Свържете прилагателните със значенията им.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
8
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • The lion __________ the cat.
 
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • I think Maths __________ English.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • My phone ____________ my computer.
11
Complete the sentence with is or isn’t.
 • Допишете изречението с is или isn’t.
12
Complete the sentence with are or aren’t.
 • Допишете изречението с are или aren’t.
13
Допишете изреченията с as … as или not as … as .
 • Пример:
 • Jim is       as   old     as     Ann.
 • Ann is    not as    tall   as    Jim.
 • Jim is    not as    fit    as     Ann.
14
Допишете изреченията с as … as или not as … as. Включете и думите от картинката.
 • Пример 1: The green book is     not as interesting as     the orange book.
 • Пример 2: Sue is     as fit as     Sam.
15
Какво мислите вие? Допишете изреченията.
 • Пример:
 • Apples     are as healthy as    tomatoes.  (healthy) ИЛИ
 • Apples     aren’t as healthy as    tomatoes.  (healthy)

Описание на теста

В онлайн теста “Comparison with as … as. Сравнение с as … as. Упражнения. Exercises” по английски език за 6. клас ще затвърдите научения от видео урока - начин за сравнение с тази конструкция и важни прилагателни (adjectives). Вече запомнихте, че използваме as … as (толкова … колкото), когато искаме да кажем, че две неща са равни и not as … as (не толкова … колкото), когато две неща НЕ са равни, нали? Събуждайте наблюдателността си и започвайте да сравнявате бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се