Упражнение: Правоъгълен трапец. Решаване на задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Правоъгълен трапец. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще проверите знаете ли кой трапец е правоъгълен трапец. Какво може да се твърди за бедрото, което е перпендикулярно на основите на трапеца и височината на трапеца? Упражнението ще ви помогне да си изясните как да използвате свойствата на трапеца при решаване на задачи за правоъгълен трапец. Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията си за трапец и станете майстори в решаването на задачи по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващата дума.
5т. 2. Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1=6 см. Дължината на отсечката СВ е:
5т. 3. Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1. Фигурата D1BCD e:
5т. 4. Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1. Ако CD=4 см,  AB=9 см, то отсечката AD1 има дължина:
5т. 5. Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1. Ако AD=10 м и ∠ADD1=30º, дължината на отсечката AD1 е:
6т. 6. Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1=6 см. Ако АВ=16 см и лицето на ΔAD1D e 36 кв см, то малката основа на трапеца е с дължина:
6т. 7. Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1. Ако лицето на правоъгълника D1BCD е 24 кв см, CD=4 см, AB=15 см, намерете лицето S на трапеца.
6т. 8. Малкото бедро на правоъгълен трапец с остър ъгъл, равен на 60º  е 10 см, а голямото бедро е 12 см. Малката основа на трапеца е 5 см.
  • Намерете лицето на трапеца.
6т. 9. Малкото бедро на правоъгълен трапец с остър ъгъл, равен на 45º, е с дължина d см, а малката основа на трапеца е с дължина b см.
  • Намерете лицето S на трапеца.
6т. 10. В правоъгълен трапец ABCD (AB||CD) ∠АВС=60º и AD=16 см. Ако диагоналът AC=18 см и AC е ъглополовяща на ∠BCD, намерете пириметъра на трапеца.
6т. 11. В правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, AB>CD, AD⊥AB) ъглополовящите на ∠АВС и ∠BCD се пресичат в т. М от бедрото AD. Ако АМ=4 см, намерете височината на ΔМВС.
6т. 12. В правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, AB>CD, AD⊥AB) ъглополовящите на ∠АВС и ∠BCD се пресичат в т. М от бедрото AD. Ако MN e височината на триъгълника BMC (т. N е от бедрото BC), то ∠AND е:
11т. 13. Даден е правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB). Ако малката основа СD=b см и лицето на ΔBCD e \frac13 от лицето на трапеца, намерете дължината на голямата основа АВ.
11т. 14. Даден е правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB). Ако малката основа СD=b см и лицето на ΔBCD e \frac13 от лицето на трапеца, то какво може да се твърди за отсечката BD?
11т. 15. Даден е правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB, AB>CD). Ако лицето на ΔBCD e \frac13 от лицето на трапеца и AB=BC=a см, намерете лицето S на трапеца.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!