logo

Тест: Османската империя

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Султанът има неограничена власт, защото той е върховен главнокомандващ, висш законодател, съдия и религиозен водач.
2
Как се нарича държава, управлявана от един човек, разпростираща се на огромна територия и с население от разнообразни народности?
3
След превземането на кои градове султаните на Османската империя се обявяват за халифи?
4
Как се нарича монархия, чиито владетел е носител на цялата политическа и религиозна власт?
5
Кои са хората на перото?
6
Подреди в правилен хронологичен ред етапите от историята на Османската империя.
7
Постави правилното заглавие на картата.
8
Свържи правилно елементите.
9
За коя обществена група се отнася описанието?
  • Получават земя от султана и я владеят докато му служат. Издържат се от данъците, които събират от селяните, обработващи земята му.
10
На кое изображение НЕ е представен спахия?
11
Кое твърдение за еничарите НЕ е вярно?
12
Свържи правилно елементите.
13
Какво е пропуснато в пирамидата на османското управление?
  • Отговори с една дума без да използваш главна буква, пълен член и множествено число.
14
Свържи понятията с тяхното обяснение.
15
„Турчинът има обичай: в християнските земи, които е завладял ... той редовно взема през три години най-избраните, красиви, стройни момчета ...Това са най-добрите му хора, обучени и упражнени с всякакво оръжие, с пушки, лъкове, саби, копия и др.“, Ханс Дерншвам
  • По силата на кой закон се набират младежи от християнски семейства за еничарсикя корпус?
  • Отговори с една дума без да използваш главна буква и пълен член.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 6. клас ще провериш знанията си за Османската империя - една силна теократична държава. Как били подредени в обществената пирамида султан, везири, спахии, еничари, кадии, рая? А знаеш ли кой плащал кръвен данък и как се нарича той? Какво е характерно за хората на меча - спахии и еничари? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (78)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се