logo

Тест: Passiv Präsens, Präteritum und Perfekt

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
От кои две глаголни форми образуваме Vorgangspassiv?
2
Вярно ли е твърдението?
  • В зависимост от глаголното време в Passiv миналото страдателно причастие (Partizip II) се променя по лице и число.
 
3
Посочете изреченията в Passiv.
4
Посочете изреченията в Passiv Präsens.
5
Посочете изреченията в Passiv Präteritum.
6
Поставете глагола в скоби в Passiv Präsens.
7
Поставете глагола в скоби в Passiv Präsens.
8
Поставете глагола в скоби в Passiv Präteritum.
9
Поставете глагола в скоби в Passiv Präteritum.
10
Изберете подходящите глаголни форми за изречение в Passiv Perfekt и попълнете на празните места.
  • ist - hat - schreiben - geschrieben - worden - geworden
11
Изберете подходящите глаголни форми за изречение в Passiv Perfekt.
  • Die Geräte sind nicht in unserer Fabrik ...
12
Кои две изречения в Passiv Perfekt са правилни?
13
Изречението е в Passiv Präsens. Превърнете го в Passiv Perfekt.
  • Ich werde eingeladen.
14
Поставете глаголите в скоби в Passiv Präsens.
15
Поставете глаголите в скоби в Passiv Präteritum.

Описание на теста

Кои са двете задължителни части при образуването на формите на страдателен залог? Смислов глагол или спомагателен глагол е werden при образуването на Passiv? Променя ли се миналото страдателно причастие (Partizip II, Partizip Perfekt)? Как се променя глаголът werden при образуването на времената Präsens, Präteritum, Perfekt? Отговорите на всички тези въпроси ще намерим в онлайн теста по немски език за ниво А2 "Passiv Präsens, Präteritum und Perfekt".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се