logo

Тест: Passiv und Aktiv

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В немски език има два залога. Посочете техните наименования.
2
Напишете определителния член на термина (der, die, das).
  • ... Passiv
3
В немски език има ... вида страдателен залог.
4
Кой предлог използваме, ако в изречението в страдателен залог искаме да споменем вършителя на действието?
5
Вярно ли е твърдението?
  • Терминът "страдателен залог" се употребява във връзка с някакво физическо или душевно страдание.
6
Вярно ли е твърдението?
  • В деятелен залог подлогът на изречението и вършителят на действието съвпадат.
7
Вярно ли е твърдението?
  • В страдателен залог подлогът на изречението и вършителят на действието съвпадат.
8
Кои са белезите на деятелен залог?
9
Кои са белезите на страдателен залог?
10
Едно от изреченията е в страдателен залог. Посочете го.
11
В немски език има два вида страдателен залог. Единият се нарича Zustandspassiv. Как се нарича другият вид?
12
В кои изречения предлогът von e използван с правилния падеж?
13
Посочете подлога на изречението и вършителя на действието в даденото изречение.
  • Heute werden die Kinder von ihrem Vater zur Schule gebracht.
14
Употребата на страдателен залог е много типична за някои видове текст. Посочете кои.
15
Разкрийте скобите, като поставите съществителното име в правилния падеж.

Описание на теста

Какви са разликите между деятелен и страдателен залог (Aktiv und Passiv)? В кой от двата залога вършителят на действието не съвпада с подлога на изречението? Как се наричат двете форми на страдателен залог? Кой предлог използваме, за да споменем вършителя в изречението в Passiv? Проверете знанията си с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Passiv und Aktiv".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се