Упражнение: Трапец. Решаване на задачи. Част 1


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Трапец. Решаване на задачи. Част 1" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили основните понятия и зависимости в трапеца. Знаете ли да намирате лице на трапец и периметър на трапец, знаете ли на какво е равен сборът от прилежащите на бедрото на трапец ъгли? Тестът ще ви помогне да упражните прилагане на знанията за трапец в задачите и затвърждаване на уменията за решаване на задачи. Решете задачите от упражнението, за да сте най-добрите по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В трапеца ABCD отсечките CC1 и DD1 са височини. Фигурата D1C1CD е:
5т. 2. В трапеца ABCD отсечките DD1 и CC1 са височини. Отсечката DC е равна на отсечката:
5т. 3. В трапеца ABCD (AB||CD) е построена отсечката DM, така че DM||CB (т.М е от АВ). Фигурата MBCD e:
5т. 4. По коя формула се намира лицето S на трапец?
5т. 5. В трапеца ABCD (AB||CD) ∠A+∠D е равен на:
6т. 6. В трапеца ABCD отсечките DD1 и CC1 са височини. Ако AB=16 см, CD=6 см и DD1=5 см, намерете сбора на лицето на ΔAD1D и лицето на ΔBC1C.
6т. 7. В трапеца ABCD (AB||CD) през върха С е построена отсечката СМ, така че СМ||DA. Известно е, че периметърът на ΔМВС е 23 см, а CD=5 см. Намерете периметъра на трапеца ABCD.
6т. 8. В трапеца ABCD (AB||CD) през върха С е построена отсечката СМ, така че СМ||DA. Ако за ъглите на ΔМВС е в сила пропорцията ∠М:∠В:∠С=1:2:3, намерете прилежащите ъгли на бедрото AD.
6т. 9. Да се намери лицето на трапец, чиито диагонали са взаимно перпендикулярни и имат дължини 12 м и 10 м.
6т. 10. В трапеца ABCD т.М е среда на бедрото ВС. Ако AB=a см, CD=b см и височината на трапеца е с дължина h см, намерете лицето на ΔABM.
6т. 11. В трапеца ABCD т.М е среда на бедрото ВС. Ако AB=a см, CD=b см и височината на трапеца е с дължина h см, намерете лицето на ΔCDM.
6т. 12. В трапеца ABCD т.М е среда на бедрото ВС. Ако лицето лицето на ΔAMD=20 кв.см, то намерете лицето S на трапеца.
11т. 13. В трапеца ABCD отсечките СС1 и DD1 са височини. Ако ΔAD1D, ΔBC1C и фигурата D1C1CD имат равни лица, то колко пъти голямата основа е по-голяма от малката основа?
11т. 14. В трапеца ABCD (AB||CD и AB>CD) с основи АВ=а см и CD=b см, ∠А+∠В=90º. Намерете дължината на отсечката, която свързва средите на двете основи на трапеца.
11т. 15. В трапец малката основа и бедрата са с равни дължини, а диагоналът е равен на голямата основа. Намерете ъглите на трапеца.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Друг

13:39 - 13.04.2018

Здравейте, би било чудесно, ако направите видео, показвайки как се решават задачи от 9та до 15та - нито една решена задача във видео урока има прилика с горепосочените. Най-добри пожелания!
-1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

13:16 - 16.04.2018

Здравей, справи ли се с урок "Трапец" и задачите от упражнението "Трапец"? Темата "Трапец. Решаване на задачи" обхваща и предходния урок, като задачите във втората тема винаги са малко по-сложни от предходната тема. Можем да коментираме една по една задачите, като за целта напишеш до къде си стигнал по конкретната задача.
Профилна снимка

Друг

16:33 - 17.04.2018

Здравейте, искам да прегледам уроците отново и да реша уроците наново, ще пиша, ако имам въпроси, благодаря ви!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.