logo

Тест: Годишен преговор. Тест. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Каква е формулата за изчисляване на скорост при равномерно движение на телата?
2
Скиор се спуска по писта и за време t=5\textups, изминава път s=50m. Определи скоростта на скиора.
3
Кое от изброените не е сила?
4
Ако върху тяло действат две сили: F1=30\textupN , а  F2=15\textupN, по посока на коя сила ще се движи тялото?
5
Каква е мерната единица за измерване на сила?
6
Колко е масата на автомобил, на който действа сила на тежестта 12 000 N?
7
Бутилка е пълна с вода. В коя част на бутилката хидростатичното налягане е най-голямо?
8
За хидростатичното налягане НЕ е вярно, че:
9
В ядрото на атома на златото има 79 протона. Колко електрона обикалят около ядрото на този атом?
10
Свържи с Вярно или Грешно и удостовири верността на  твърденията.
11
Свържи така, че да се получат правилни твърдения.
12
Кое от изброените вещества НЕ може да гори?
13
Свържи правилно с Вярно или Грешно.
14
На празните места в текста постави правилните думи.
15
В атома на химичния елемент натрий има 11 протона и 11 електрона. Той отдава един електрон. В ядрото му си остават 11 протона, но в обвивката вече са станали 10 електрона. В какъв йон се е превърнал атома на натрия?
  • 11p^+,11l^-  -->  11p^+,10l^-
  • Отговора си запиши само с една дума.

Описание на теста

Годишен преговор по човекът и природата за 6. клас, ще провериш какво научи през тази учебна година. Какво беше движение. Можеш ли да решаваш задачите от движение. Видове сили. Какво е налягане? От какви частици е изграден атома? Какво е йон? Ще си припомниш знанията си за химичните реакции. Направи теста и попълни пропуските си! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се