logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете липсващата дума.
2
Попълнете правилно липсващите думи.
3
Вярно ли е, че диагоналите АС и BD на всеки трапец са равни?
4
Вярно ли е, че отсечките СС1 и DD1, които са височини на трапеца ABCD са равни?
5
В трапеца ABCD  ∠А+∠D=?
6
Лицето на трапец с основи a и b и височина h се намира по формулата:
7
За трапеца ABCD, където DD1 и CC1 са височини, е известно, че AB=8 см, D1C1=5 см, DD1=6 см. Лицето на трапеца е:
8
За трапеца ABCD е известно, че АВ=10 см, D1C1=4 см, ВС=8 см и дължината на бедрото AD е с 3 см повече от малката основа. Периметърът на трапеца е:
9
За трапеца ABCD е известно, че AB=12 дм, CD=6 дм и височината на трапеца е една трета от голямата основа. Лицето на трапеца е:
10
Лицето на трапец е 40 кв.см, малката основа е равна на 2 см, а височината на трапеца е 5 см. Голямата основа на трапеца е с дължина:
11
За трапеца ABCD (AB||CD) е известно, че ∠В=70º и ∠D=135º. Намерете ∠А и ∠С.
12
За трапеца ABCD е известно, че АВ=16 см, CD=5 см, AD=10 см и ∠A=30º. Намерете лицето на трапеца.
13
За трапец е известно, че a:b:c:d=10:4:7:8. Периметърът на трапеца е 58 м, а лицето на трапеца е 196 кв.м.
  • Намерете височината на трапеца.
14
За трапеца ABCD е известно, че малката основа CD=4 см. Диагоналът АС е ъглополовяща на ∠А. През върха С е построена права, успоредна на бедрото AD, която пресича основата АВ в т.М.
  • Намерете периметъра на АМСD.
15
В равнобедрения трапец ABCD през върха D е построена права, успоредна на бедрото ВС, която пресича голямата основа АВ в точка М. Периметърът на ΔAMD е 12 дм, а дължината на отсечката МВ е 3 дм.
  • Намерете периметъра на трапеца.

Описание на теста

В онлайн теста "Трапец" по математика за 7. клас ще преговорите коя геометрична фигура се нарича трапец, както и елементите на трапеца - основи, бедра, диагонали, височини. Как се намира периметърът на трапец и лицето на трапец? На колко е равен сборът от прилежащите на бедрото на трапеца ъгли? Задачите от теста ще ви помогнат да попълните знанията си за трапец и да ги използвате успешно в решаване на задачи по математика в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се