new-logo

Тест: Too and Enough. Упражнения. Exercises

Тест

В онлайн теста за 6. клас “Too and Enough. Упражнения. Exercises.” може да проверите колко добре научихте от видео урока как се казва на английски, че нещо е прекалено (too) или недостатъчно (not … enough). С различни видове изречения ще потренирате правилната им подредба (word order) спрямо прилагателните (adjectives). Продължавайте да учите бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава not … enough?
2
Какво означава too?
3
Кои правила важат за too и not ... enough?
4
Пишем прилагателното след too.
5
Пишем прилагателното след not enough.
6
Match.
 • Свържете.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
8
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
9
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
10
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
11
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • The music is ______________ .
12
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • They want to live there but it is ______________ .
13
Допишете изреченията с глагола съм (am, is, are), too и прилагателното в скобите.
 • Пример:
 • It     is too hot     . (hot)
14
Допишете изреченията с глагола съм (am, is, are), not ... enough и прилагателното в скобите.
 • Пример:
 • This lunch   is not healthy enough   . (healthy)
15
Допишете изреченията с глагола съм (am, is, are), too / not … enough и прилагателното в скобите.
 • Пример:
 • Let me help you. Your bag   is too heavy    . (heavy)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (42)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се