Упражнение: Квадрат. Важни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Квадрат. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще затвърдиш знанията си за квадрат. Упражнението ще ти помогне да затвърдиш теоремите - признаци, с които да доказваш, че една геометрична фигура е квадрат и теоремите - свойсва за квадрат, които да използваш в задачите. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш знанията си за квадрат, както и за правоъгълник, ромб и успоредник и да станеш уверен в уменията си за решаване на задачи по математика в 7. клас!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Единият от ъглите на ромб е равен на 90º. Вярно ли е, че даденият ромб е квадрат?
5т. 2. В правоъгълника ABCD страната AB е равна на страната AD. Вярно ли е, че ABCD е квадрат?
5т. 3. За квадрата ABCD е изпълнено:
5т. 4. В квадрата ABCD ∠ABD е равен на:
5т. 5. В четириъгълника ABCD диагоналите взаимно се разполовяват. Вярно ли е, че четириъгълникът е успоредник?
6т. 6. Диагоналите на квадрата ABCD се пресичат в т.O. Периметърът на квадрата е 60 cm. Разстоянието от т.O до страната на квадрата е:
6т. 7. Диагоналите на квадрата ABCD се пресичат в т. O. Разстоянието от т. O до страна на квадрата е 18cm. Лицето на квадрата е:
6т. 8. Страната на квадрат ABCD е равна на 5cm, а т. O е пресечна точка на диагоналите му. Лицето на триъгълника BOC е:
6т. 9. През върховете на квадрат са построени прави, успоредни на диагоналите му. Четириъгълникът, образуван от тези прави, е:
6т. 10. Диагоналите на квадрат ABCD се пресичат в точка O. Точките E и F са среди съответно на AO и CO. Четириъгълникът BFDE е:
6т. 11. В правоъгълния ΔABC ъглополовящата на правия ъгъл при върха C пресича хипотенузата в точка L. Построени са отсечките LM || AC и LK || BC. Четириъгълникът CMLK е:
6т. 12. В окръжност са построени два взаимно перпендикулярни диаметъра AC и BD. Да се определи вида на фигурата ABCD.
11т. 13. В правоъгълния ΔABC с прав ъгъл при върха C ъглополовящата на правия ъгъл пресича хипотенузата в точка L. Построени са отсечките LM || ACи LK || BC. На колко градуса е равен ∠CLM?
11т. 14. В парцел с форма на правоъгълен равнобедрен триъгълник е вписан квадрат, на който единият ъгъл съвпада с правия ъгъл на триъгълника. Да се намери лицето на квадрата, ако катетът на правоъгълния триъгълник е 60m.
  • Упътване: Откриваш ли други правоъгълни равнобедрени триъгълници? 
11т. 15. Квадрат е вписан в равнобедрен правоъгълен триъгълник. Да се намери лицето на триъгълника, ако страната на квадрата е 8 cm.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!