Упражнение: Квадрат. Решаване на задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Квадрат. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще затвърдите знанията си за квадрат. Упражнението ще ви помогне да затвърдите теоремите - признаци, с които да доказвате, че една геометрична фигура е квадрат и теоремите - свойсва за квадрат, които да използвате в задачите. Задачите от теста ще ви помогнат да упражните знанията си за квадрат, както и за правоъгълник, ромб и успоредник и да станете уверени в уменията си за решаване на задачи по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Единият от ъглите на ромб е равен на 90º. Вярно ли е, че даденият ромб е квадрат?  
5т. 2. В правоъгълника ABCD страната AB е равна на страната AD. Вярно ли е, че ABCD е квадрат?
5т. 3. За квадрата ABCD е изпълнено:
5т. 4. В квадрата ABCD ∠ABD е равен на:
5т. 5. В четириъгълника ABCD диагоналите взаимно се разполовяват. Вярно ли е, че четириъгълникът е успоредник?
6т. 6. Диагоналите на квадрата ABCD се пресичат в т.О. Периметърът на квадрата е 60 см. Разстоянието от т.О до страната на квадрата е:
6т. 7. Диагоналите на квадрата ABCD се пресичат в т.О. Разстоянието от т.О до страна на квадрата е 18 см. Лицето на квадрата е:
6т. 8. В квадрата ABCD т.Е е от страната АВ. Разстоянието от т.Е до диагонала АС е 4 см, а разстоянието от т.Е до диагонала BD е 6 см. Дължината на диагонала на квадрата ABCD е:
  • Упътване: Определете ъгъла, който диагоналът АС сключва със страната АВ на квадрата. Откривате ли равнобедрени правоъгълни триъгълници?
6т. 9. В квадрата ABCD т.Е е от страната АВ. Разстоянието от т.Е до диагонала АС е 4 см, а разстоянието от т.Е до диагонала BD е 6 см. Лицето на квадрата ABCD е:
  • Упътване: Знаете ли как се намира лице на ромб по дадени два диагонала?
6т. 10. В правоъгълния триъгълник АВС ъглополовящата на правия ъгъл на триъгълника пресича хипотенузата в т.L. Построени са отсечките LM||AC и LK||BС. На колко градуса е равен∠LMC?
6т. 11.   В правоъгълния триъгълник АВС ъглополовящата на правия ъгъл на триъгълника пресича хипотенузата в т.L. Построени са отсечките LM||AC и LK||BС. Определете вида на фигурата CMLK.
6т. 12. B окръжност са построени два взаимно-перпендикулярни диаметъра АС и BD. Определете вида на фигурата ABCD.
11т. 13. В парцел с форма на равнобедрен правоъгълен триъгълник е вписан квадрат, така че едната страна на квадрата лежи на хипотенузата, а другите два върха на квадрата са от катетите. Ако хипотенузата е с дължина 24 м, намерете периметъра на квадрата.
11т. 14. В парцел с форма на правоъгълен равнобедрен триъгълник е вписан квадрат, на който единият ъгъл съвпада с правия ъгъл на триъгълника. Намерете лицето на квадрата, ако катетът на правоъгълния триъгълник е 60 м.
  • Упътване: Откривате ли други правоъгълни равнобедрени триъгълници? 
11т. 15. В квадрат e вписан правоъгълник със страни, които се отнасят така, както 1:2. Върховете на правоъгълника лежат на страните на квадрата и страните на правоъгълника са успоредни на диагоналите на квадрата. Ако диагоналът на квадрата има дължина 48 м, намерете периметъра на правоъгълника.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!