logo

Тест: May. Модален глагол за вероятност и позволение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава may?
2
Използваме may за ...
3
Какво е важно да запомним за отрицателните изречения с may?
4
Как образуваме въпросителни изречения с may?
5
След may в изреченията пишем глагол в -ing форма?
 • Пример: She may finishing her project today.
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
8
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
9
Complete the question.
 • Довършете въпроса.
 • _____________ another sweet, please?
10
Choose the correct question.
 • Изберете правилния въпрос.
11
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • My sister ____________ with us.
12
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • Sam _____________ on time.
13
Какво позволява и какво не позволява майката на Марк? Довършете изреченията.
14
Попитайте учтиво.
 • Пример:
 •   May   I   ask   (ask) a question?
15
Джес няма да се срещне с приятелките си утре вечер. Допишете техните предположения.
 • Пример:
 • Jess   may watch  (watch) a film.

Описание на теста

В онлайн теста “May. Модален глагол за вероятност и позволение” за 5. клас по английски език ще затвърдите начина за изразяване на вероятност и разрешение (possibility and permission) с may. Освен употребата (use) ще упражните и наученото от видео урока за словореда (word order) на изреченията с may, както и правилото, че may върви ръка за ръка единствено с глагол в основна форма. Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се