Упражнение: Квадрат


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Квадрат" по математика за 7. клас ще преговорите коя фигура е квадрат и какви свойства притежава квадратът. Задачите от теста ще ви помогнат да изясните свойствата на квадрата, които го отличават от успоредника и правоъгълника. Задачите от упражнението ще ви помогнат да систематизирате свойствата на страните, свойствата на ъглите и свойствата на диагоналите на квадрат. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 7. клас. Желаем ви успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващата дума.
5т. 2. Попълнете правилно.
5т. 3. Вярно ли е, че в квадрата ABCD AB=BC=CD=DA?
5т. 4. Даден е квадратът ABCD. Вярно ли е, че ∠A=∠B=∠C=∠D=90º?
5т. 5. За квадрата ABCD е изпълнено:
6т. 6. Даден е квадратът ABCD. На колко градуса е равен ∠BOC?
6т. 7. Даден е квадратът ABCD. На колко градуса е равен ∠CDO?
6т. 8. Вярно ли е, че ΔAOB е еднакъв на ΔAOD?
6т. 9. Даден е квадратът ABCD. ΔABC е еднакъв на:
6т. 10. Дължината на диагонала на квадрат е 9 см. Намерете лицето S на квадрата.
6т. 11. Лицето на квадрат е 32 кв.см. Намерете дължината на диагонала d на квадрата.
6т. 12. Даден е квадрат със страна a и диагонал d. Може да се твърди, чe:
11т. 13. Даден е квадрат ABCD с дължина на страната 6 см. Точките E, F, M, N са среди съответно на страните AB, BC, CD, DA на квадрата. Намерете дължината на диагоналите на фигурата EFMN.
11т. 14. Диагоналите на квадрата ABCD се пресичат в точка О. Точките Е и F са среди съответно на отсечките АО и СО. Определете вида на фигурата BFDE.
11т. 15. Разстоянието от пресечната точка на диагоналите на квадрат до негова страна е 5 см. Намерете периметъра на квадрата.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!