logo

Тест: Future with will. Бъдеще с will

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава will?
2
Will е модален глагол и за да образуваме отрицателните изречения, добавяме not. Как съкращаваме will not?
3
Как образуваме въпросителни изречения с will?
4
След will във всички изречения пишем глагол в -ing форма.
 • Пример: I will studying next weekend.
5
НЕ използваме will за:
6
Match.
 • Свържете.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
8
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
9
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • In the future people ______________ on Mars.
10
Choose the correct sentence.
 • Изберете правилното изречение.
 • The shopping bag looks heavy. ______________.
11
Choose the correct sentence.
 • Изберете правилното изречение.
 • It’s raining. __________________ .
12
Match.
 • Свържете.
13
Довършете обещанията с will/won’t и глаголите в скобите.
14
Довършете предположенията с will/won’t и глаголите в скобите.
15
Предположете какво ще се случи след сто години.
 • Използвайте will/won’t и глаголите travel, use, do.
 • I think children   will study    at home.  ИЛИ  I think children   won’t study    at home.

Описание на теста

С онлайн теста “Future with will. Бъдеще с will” по английски език за 5. клас ще потренирате всичко научено за will от видео урока. Ще упражните важните случаи, в които употребяваме will - предложение (offer), обещание (promise), предположение (prediction) и спонтанно решение (spontaneous decision). Ще преговорите възможни маркери за време (time markers) и образуването на различните видове изречения с will. Може да започнете с усмивка веднага! Успех :)

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се