logo

Тест: Infinitiv mit zu - изрази с прилагателни имена и причастия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои изрази са противоположни? Свържете ги.
2
Кои изрази са противоположни? Свържете ги.
3
Какво означават изразите на български език?
4
В изречението Es ist lustig, jeden Abend auszugehen. zu стои между представката и корена, защото ...
5
Подредете частите на изречението.
 • Es ist ..., ... .
6
Посочете изреченията, съдържащи глаголи с делима представка.
7
Изберете подходящия израз за даденото изречение.
 • Doris will nicht mehr bei den Eltern wohnen. Sie ..., eine kleine Wohnung zu mieten.
8
Изберете подходящия израз за даденото изречение.
 • Ich bin Reiseleiterin. Für meinen Beruf … , Fremdsprachen zu beherrschen.
9
Изберете подходящия израз за даденото изречение.
 • ... , meine Nachbarin noch einmal um Geld zu bitten.
10
Свържете частите на изреченията.
 • bei Rot - на червено, на червен светофар
 • sich austoben - лудувам, налудувам се
 • kaputt - развален
11
Довършете изречението с дадените думи.
12
Довършете изречението с дадените думи.
13
Попълнете изреченията с три от дадените пет думи, като използвате всяка от тях еднократно.
 • wichtig - bereit - entschlossen - gesund - falsch
14
Съставете въпросително изречение в сегашно време от дадените думи.
 • du - bereit - sein - losfahren - zu
 • Глаголът losfahren има делима представка.
15
Съставете съобщително изречение в сегашно време от дадените думи.
 • sein - es - toll - haben - zu - viel Freizeit
 • Не забравяйте препинателния знак в края на изречението.

Описание на теста

Какво означават изразите "es ist mir peinlich, es ist möglich, bereit sein, entschlossen sein"? Как съставяме с тях изречения с Infinitiv mit zu? Проверете знанията си за значенията на изразите, както и уменията си за съставяне на съобщителни и въпросителни изречения на немски език с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Infinitiv mit zu - изрази с прилагателни имена и причастия".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се