Упражнение: Ромб. Решаване на задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Ромб. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще преговорите изучените теореми-свойства и теореми-признаци за ромб. Ще упражните научените свойства на диагоналите и свойства на ъглите в конкретни задачи за ромб. Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за ромб и успешно да ги прилагате в задачите по математика. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 7. клас. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В ромба ABCD ∠BAC=27º. ∠BAD е равен на:
5т. 2. В ромба ABCD ∠ВАС=27º. ∠ABC е равен на:
5т. 3. В ромба ABCD ∠BAC=27º. ∠CDB е равен на:
5т. 4. В ромба ABCD AC=5см и BD=8 см. Лицето на ΔAOB е:
5т. 5. В ромба ABCD AC=5см и BD=8 см. Лицето на ромба е:
6т. 6. Дължините на диагоналите на ромб се отнасят както 1 : 3. Сборът от дължините на диагоналите е 24 см. Намерете лицето S на ромба.
6т. 7. Единият диагонал на ромб е с 6 см по-дълъг от другия. Сборът от дължините на диагоналите е 36 см. Намерете лицето S на ромба.
6т. 8. Разликата на ъглите, които диагоналите на ромб сключват с едната му страна, е 28º. Намерете тъпия ъгъл на ромба.
6т. 9. За ромба ABCD е известно, че 2∠САВ+3∠DBA=240º. От върха D към страната АВ е построена височината DH. Намерете ∠ADH.
6т. 10. Намерете ъглите на ромб, ако диагоналите му сключват със страната му ъгли, чиято разлика е 16º.
6т. 11. В ромба ABCD диагоналите се пресичат в т.О и т.N е среда на страната АВ, а т.M е среда на страната ВС. Ако периметърът на ромба е 64 см, то периметърът на NBMO e:
6т. 12. В ромба ABCD АВ=5 см, AC=8 см, BD=6 см. Дължината на височината на ромба е:
11т. 13. В ромба ABCD AL е ъглополовяща на ∠CAD. Върху правата АВ е взета точка Е, така че ΔALЕ е равнобедрен и ∠ALE=60º. Намерете ъглите на ромба.
11т. 14. В ромба ABCD точките M, N, P, Q са съответно среди на страните AB, BC, CD, DA. Определете вида на фигурата MNPQ.
11т. 15. Част от средноазиатските сгради от 12-14 век са покрити с керамични плочки, върху които е нанесен релефен орнамент. На фигурата е дадена плочка - ромб с нанесен виолетов на цвят орнамент.
  • Върховете на орнамента, които лежат на страните на ромба са среди на страните на ромба. Ако знаете, че острият ъгъл на ромба е 72º, какъв ъгъл сключва отсечката от орнамента, свързваща средите на страните, образуващи острия ъгъл на ромба?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!