Упражнение: Infinitiv mit oder ohne zu?


Описание на упражнението

Употребяват ли се модалните глаголи (können, müssen, sollen) с Infinitiv mit zu? Трябва ли след глагола lassen да има Infinitiv mit zu? Кои изрази и кои глаголи задължително изискват Infinitiv mit zu? Кое е правилно: Ich gehe spazieren или Ich gehe zu spazieren? Нека проверим уменията ви да използвате Infinitiv с или без zu с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Infinitiv mit oder ohne zu"! Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В края изречението Am Mittwoch muss ich viele Hausaufgaben schreiben. стои Infinitiv ohne zu, защото ...
5т. 2. В края изречението Wir ließen letzten Monat unsere Wohnung renovieren. стои Infinitiv ohne zu, защото ...
5т. 3. Всички посочени изречения съдържат глагола gehen. Кои от тях са правилни по отношение на инфинитива?
5т. 4. Изберете подходящите глаголи за даденото изречение.
  • Jasmina ... Zahntechnik zu studieren.
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
  • В изречения, съдържащи изрази като "Angst haben, keine Zeit haben, es ist lustig, es ist leicht", употребяваме Infinitiv mit zu.
6т. 6. Поставете zu там, където това е необходимо. Ако изречението не изисква zu, поставете X.
6т. 7. Поставете zu там, където това е необходимо. Ако изречението не изисква zu, поставете X.
6т. 8. Поставете zu там, където това е необходимо. Ако изречението не изисква zu, поставете X.
6т. 9. Поставете zu там, където това е необходимо. Ако изречението не изисква zu, поставете X.
6т. 10. Поставете zu там, където това е необходимо. Ако изречението не изисква zu, поставете X.
6т. 11. Поставете zu там, където това е необходимо. Ако изречението не изисква zu, поставете X.
6т. 12. Поставете zu там, където това е необходимо. Ако изречението не изисква zu, поставете X.
11т. 13. Посочете изреченията, в които трябва да употребим Infinitiv ohne zu.
11т. 14. Посочете изреченията, в които трябва да употребим Infinitiv ohne zu.
11т. 15. Посочете изреченията, в които трябва да употребим Infinitiv mit zu.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Друг

14:50 - 28.01.2017

Здравейте, защо в някои граматики глаголът helfen e посочен в групата глаголи,които могат да се употребяват с инфинитива на друг глагол,като глаголите gehen и kommen,и модалните глаголи?От Вашите уроци става ясно,че helfen е от глаголите,които изискват инфинитив "mit zu". Това е поредното противоречие или промяна в граматичните правила? Поздрави
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:50 - 28.01.2017

Здравейте, Аделина! Тук става дума за един доста изолиран случай, който би се дискутирал едва от ниво В2 нататък. И така, ако имаме само инфинитив, тогава използваме helfen без zu - Ich helfe dir aufräumen. Ако разширим инфинитива, тогава МОЖЕМ да включим zu - Ich helfe dir das ganze Haus aufzuräumen.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Родител

17:17 - 11.07.2016

Благодаря за чудесния урок и прекрасните обяснения. Сега вече ми е напълно ясно за какво става дума.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

21:49 - 11.07.2016

О, много се радвам, Милена. На ниво В1 ще разберем и кои са глаголите, които са изключение от правилото за zu mit Infinitiv.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Друг

09:41 - 13.05.2016

Г-жа Джурелова , много благодаря за прекрасното обяснение в уроците ви на Infinitiv ohne oder mit zu. Едва след вашите обяснения ми стана ясна употребата ! Имам и други трудности , но се надявам с ваша помощ да ги преодолея на по-късен етап. Приветствувам и новите технологии , че дават възможност на хората бидейки в къщи да наваксат пропуснатото през годините.Благодаря още веднъж на Вас , на екипа , на сайта на Уча се !
Профилна снимка

Учител на Уча.се

20:44 - 16.05.2016

Чудесно, Диана! Ще се появи още един урок, но на ниво В1, в който ще стане дума за едни специални глаголи, които се употребяват без zu.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.