logo

Тест: Ромб. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете липсващата дума.
2
Попълнете правилно.
3
Ромбът е успоредник с равни съседни:
4
В ромба ABCD диагоналите се пресичат в т.О. За триъгълник АВС отсечката ВО е:
5
Вярно ли е, че в успоредник сборът на прилежащите ъгли на коя да е страна е 180º.
6
В ромба ABCD ∠BAD=28º. Диагоналите на ромба сключват със страната АВ ъгли, равни на:
7
В ромба ABCD диагоналът АС сключва със страната АВ ъгъл, равен на 36º. Намерете ъглите на ромба.
8
В ромба ABCD ∠DBА е с 20º по-голям от ∠САВ. Намерете ъглите на ромба.
9
В ромба ABCD ∠ОАВ=30º. Определете вида на ΔABD.
10
В ромба ABCD AC=16 см и BD=12 см. Лицето на ΔАВС е:
11
В ромба ABCD ∠DAB=60º и страната AB=4 см. Намерете дължината на диагонала BD.
12
В ромба ABCD диагоналът AC=18 см, а диагоналът BD=22 см. Лицето на ромба е:
13
В ромба ABCD ∠ABC=150º. Височината DH към страната АВ има дължина 5 см. Намерете лицето на ромба.
14
Периметърът на ромб е 48 м. Ако височината е 6 м, намерете ъглите на ромба.
15
В ромба ABCD ъглополовящата на ∠ADB пресича страната АВ в т.Р. Ако ∠DPB=60º, намерете ъглите на ромба.

Описание на теста

В онлайн теста "Ромб. Част 2" по математика за 7. клас ще проверите знаете ли какви свойства притежават диагоналите на ромба. Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите научените свойства: диагоналите на ромба са ъглополовящи на ъглите му, диагоналите на ромба са взаимно-перпендикулярни, диагоналите на ромба взаимно се разполовяват. Решете теста, за да упражните свойствата и приложите знанията си в задачи. Работете, за да сте най-добрите по математика в 7. клас. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се