Упражнение: Ромб. Част 2


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Ромб. Част 2" по математика за 7. клас ще проверите знаете ли какви свойства притежават диагоналите на ромба. Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите научените свойства: диагоналите на ромба са ъглополовящи на ъглите му, диагоналите на ромба са взаимно-перпендикулярни, диагоналите на ромба взаимно се разполовяват. Решете теста, за да упражните свойствата и приложите знанията си в задачи. Работете, за да сте най-добрите по математика в 7. клас. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващата дума.
5т. 2. Попълнете правилно.
5т. 3. Ромбът е успоредник с равни съседни:
5т. 4. В ромба ABCD диагоналите се пресичат в т.О. За триъгълник АВС отсечката ВО е:
5т. 5. Вярно ли е, че в успоредник сборът на прилежащите ъгли на коя да е страна е 180º.
6т. 6. В ромба ABCD ∠BAD=28º. Диагоналите на ромба сключват със страната АВ ъгли, равни на:
6т. 7. В ромба ABCD диагоналът АС сключва със страната АВ ъгъл, равен на 36º. Намерете ъглите на ромба.
6т. 8. В ромба ABCD ∠DBА е с 20º по-голям от ∠САВ. Намерете ъглите на ромба.
6т. 9. В ромба ABCD ∠ОАВ=30º. Определете вида на ΔABD.
6т. 10. В ромба ABCD AC=16 см и BD=12 см. Лицето на ΔАВС е:
6т. 11. В ромба ABCD ∠DAB=60º и страната AB=4 см. Намерете дължината на диагонала BD.
6т. 12. В ромба ABCD диагоналът AC=18 см, а диагоналът BD=22 см. Лицето на ромба е:
11т. 13. В ромба ABCD ∠ABC=150º. Височината DH към страната АВ има дължина 5 см. Намерете лицето на ромба.
11т. 14. Периметърът на ромб е 48 м. Ако височината е 6 м, намерете ъглите на ромба.
11т. 15. В ромба ABCD ъглополовящата на ∠ADB пресича страната АВ в т.Р. Ако ∠DPB=60º, намерете ъглите на ромба.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!