Упражнение: Правоъгълник. Решаване на задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Правоъгълник. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили свойствата на правоъгълник и можете ли да ги прилагате успешно в решаване на задачи. Тестът ще ви помогне да преговорите свойствата на правоъгълника и да упражните знанията си за правоъгълник при решаване на задачи. Решете задачите от упражнението, за да сте подготвени и уверени в знанията си по математика в 7. клас. Желаем ви успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В правоъгълника ABCD диагоналите му се пресичат в т. О и  ∠ADO=48º. ∠AOD е равен на:
5т. 2. В правоъгълника ABCD диагоналите се пресичат в т. О и ∠ADO=48º. ∠DOC е равен на:
5т. 3. В правоъгълника ABCD диагоналите се пресичат в т. О. Вярно е, че:
5т. 4. В правоъгълника ABCD диагоналите се пресичат в т. О и ∠AOD=40º. ∠ADO е равен на:
5т. 5. В правоъгълника ABCD диагоналите се пресичат в т. О и ∠BAC=30º. ∠ADO е равен на:
6т. 6. В правоъгълника ABCD диагоналите се пресичат в т. О и ∠ADO=60º. Вярно ли е, че ΔAOD e равностранен?
6т. 7. В правоъгълника ABCD диагоналите се пресичат в т. О. ΔAOB еднакъв на:
6т. 8. В правоъгълника ABCD диагоналите се пресичат в точка О. ΔABC е еднакъв на:
6т. 9. Даден е правоъгълен триъгълник АВС. От т. М, която принадлежи на хипотенузата АВ е спуснат перпендикуляр МЕ към катета АС и перпендикуляр МН към катета ВС. Четириъгълникът ЕМНС е:
6т. 10. Даден е правоъгълен триъгълник АВС. От т. М, която принадлежи на хипотенузата АВ е спуснат перпендикуляр МЕ към катета АС и перпендикуляр МН към катета ВС. Ако СМ=10 см, то дължината на отсечката ЕН е:
6т. 11. Даден е правоъгълен триъгълник АВС. От т. М, която принадлежи на хипотенузата АВ е спуснат перпендикуляр МЕ към катета АС и перпендикуляр МН към катета ВС. Ако СМ=10 см и ∠EMC=60º, то дължината на отсечката ЕМ е:
6т. 12. В правоъгълника ABCD т. М е среда на страната CD, CD=16 см и ∠ВАМ=45º. Намерете периметъра Р на правоъгълника.
11т. 13. В правоъгълника ABCD диагоналите се пресичат в т. О. Разстоянието от т. О до страната АВ е 4 см, а разстоянието от т. О до страната ВС е 6 см. Намерете периметъра на правоъгълника.
11т. 14. В правоъгълник ABCD ∠ACB e пет пъти по-голям от ∠ACD. От върха D към диагонала АС е спуснат перпендикуляр DH. Ако  DH=9 см, намерете дължината на диагоналите на правоъгълника.
11т. 15. В правоъгълен триъгълник АВС СМ е медиана към хипотенузата АВ. Върху продължението на СМ е построена т. Р така, че РМ=СМ (т. М е между т. С и т. Р). Ако катетите на триъгълника са 6 см и 8 см, намерете периметъра на четириъгълника АРВС.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!