logo

Тест: Future with going to. Бъдеще с going to

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога НЕ използваме going to?
2
Използваме going to в изречения с:
3
След going to винаги пишем глагол ...
 • Пример: It’s going to ______ .
4
Какво означава изречението "I’m going to tell her our plan tomorrow."?
5
Свържете правилно.
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • I ____________________ TV.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • _____________________  this summer?
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • She ____________ be a doctor.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • They ______________ buy this house next week.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • ____________  the apple?
11
Fill in the missing word.
 • Попълнете липсващата дума.
12
Fill in the missing word.
 • Попълнете липсващата дума.
13
Довършете положителните изречения с правилната форма на going to и глагола в скобите.
14
Довършете отрицателните изречения с правилната форма на going to и глагола в скобите.
15
Довършете въпросителните изречения с правилната форма на going to и глагола в скобите.

Описание на теста

В онлайн теста върху бъдеще с going to (future with going to) по английски език за 5. клас ще тестваш наученото от видео урока за този начин на изразяване на бъдещи действия. Ще потренираш как говорим на английски за нашите планове (plans) и намерения (intentions). Ще покажеш, че използваш на правилните места спомагателния глагол to be (am, is, are), без който изреченията (sentences) с going to са невъзможни. Ще упражнитиш маркерите за време (time markers) - today, tomorrow, tonight, next morning и после ще се порадваш на шестицата, която ще си заслужиш :) Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се