logo

Тест: Infinitiv mit zu

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои глаголни форми наричаме Infinitiv?
2
Кое е характерно за Infinitiv?
3
Посочете изреченията, съдържащи Infininiv mit zu.
4
Посочете изреченията, съдържащи Infininiv mit zu.
5
Посочете изреченията, в които инфинитивът и zu стоят на правилното място.
6
Кои изречения съдържат глаголи с делима представка?
7
Подредете частите на изречението.
  • Fabian hat vor, ... .
8
Подредете частите на изречението.
  • Es ist nicht gut, ... .
9
Допишете изречението с дадените думи. В празното място впишете само края на изречението.
  • Sie versucht, jeden Abend ... .
  • die neuen Vokabeln - wiederholen - zu
10
Допишете изречението с дадените думи.  В празното място впишете само края на изречението.
  • Mein Kind weigert sich, früh ... .
  • zu - gehen - ins Bett
11
Свържете значенията на български и немски език.
12
Свържете значенията на български и немски език.
13
Попълнете глаголите в подходящата форма.
14
Къде стои zu? Попълнете изреченията с дадените глаголи.
15
Посочете изреченията с неправилна употреба на Infinitiv mit zu.

Описание на теста

Коя глаголна форма наричаме инфинитив и кое е характерно за нея? Може ли да поставим Infinitiv в средата на изречението? Има ли Infinitiv mit zu точно определено място в изречението? Къде стои zu, ако глаголът има делима представка като fernsehen, aufstehen, anmachen? Познавате ли значенията на глаголите "sich weigern, beschließen, vorhaben, anfangen, aufhören"? Да намерим отговорите на тези въпроси с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Infinitiv mit zu".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се