logo

Тест: Успоредник. Свойства на ъглите. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че в успоредник срещуположните ъгли са равни?
2
Вярно ли е, че сборът на прилежащите на коя да е страна ъгли на успоредник е 180º?
3
В успоредника ABCD ∠DАB=75º. Намери ∠BСD.
4
В успоредника ABCD ∠DAB=75º. Намери ∠ABС.
5
В успоредник сборът на два от ъглите е 110^\circ. Намери ъглите на успоредника.
6
В успоредник разликата на два от ъглите е 60º. Намери ъглите на успоредника.
7
В успоредника ABCD ∠A e \frac23  от ∠B. Намери ъглите на успоредника.
8
В успоредника ABCD два от ъглите се отнасят така, както 4:5. Намери ъглите на успоредника.
9
В успоредника ABCD ∠А е 80% от ∠В. Ъглите на успоредника са:
10
Ъглополовящата на ∠BAD на успоредника ABCD пресича страната CD в точка M. Ако DM= 7 cm и CM= 3 cm, да се намери периметърът на успоредника.
11
На чертежа AL и DL са ъглополовящи в успоредника ABCD. Ако AD= 2DL, намери мярката на ∠CLD.
12
Даден е успоредникът ABCD и височините DE към страната AB и DH към страната BC. Ако ∠CDH=36º, намери ∠ABC.
13
Правата, която минава през средите на страните BC и CD на успоредника ABCD, пресича правата AB в точка Q. Ако CD= 9 cm, колко cm е дължината на AQ?
14
Ъглополовящата на ∠В на успоредника ABCD пресича страната CD в точка L, така че ∠BLC=∠BCD. Намери ∠BLC.
15
В успоредника ABCD (∠BCD< 90º) CM и CL са височини. Ако ∠MCL= 146º, на колко градуса е равен ∠BCD?

Описание на теста

В онлайн теста "Успоредник. Свойства на ъглите. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще провериш знаеш ли какви свойства имат ъглите на успоредник и можеш ли да прилагаш тези свойства при решаване на задачи за успоредник. Ако знаеш сбора или разликата на два от ъглите, можеш ли да намериш ъглите на успоредника? Ако знаеш как се отнасят два от ъглите на успоредник, можеш ли да намериш ъглите на успоредника? Реши задачите от теста, за да упражниш свойствата на ъглите на успоредник в задачите и стани сред най-добрите по математика в 7.клас. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се