Упражнение: Успоредник. Свойства на ъглите


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Успоредник. Свойства на ъглите" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил теоремите за ъглите в успоредник. Какво знаеш за срещуположните ъгли в успоредник? А какво знаеш за два прилежащи ъгъла в успоредник? Задачите от упражнението ще ти помогнат да упражниш свойствата на ъглите и да затвърдиш знанията си за успоредник. Реши теста, за да си сред най-добрите по математика в 7. клас!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В успоредник срещуположните ъгли са:
5т. 2. В успоредник сборът от прилежащите на коя да е страна е равен на:
5т. 3. За успоредника ABCD е вярно, че:
5т. 4. Сборът от ъглите на четириъгълник е:
5т. 5. Ако в четириъгълника ABCD AB||CD и ∠DAB+∠ADC=180º, то четириъгълникът е:
6т. 6. Ако в успоредника ABCD ∠DAB=∠A, ∠BCD=∠C и ∠А=75º, то ∠С е:
6т. 7. Ако в успоредника ABCD означим ∠ABC=∠B, ∠CDA=∠D и ∠D=120º, то ∠В е равен на:
6т. 8. Ако в успоредника ABCD  ∠DAB=45º, то ∠ABC=?
6т. 9. Ако в успоредника ABCD, ∠CDA=120º, то ∠BCD=?
6т. 10. Сборът на три от ъглите на успоредника ABCD е ∠А+∠В+∠C=280º. Да се намери ∠D.
6т. 11. Сборът на два от ъглите на успоредник е 130º. Да се намерят ъглите на успоредника.
6т. 12. В успоредника ABCD ∠А е два пъти по-малък от ∠В. Да се намерят ∠А и ∠В.
11т. 13. Да се намерят ъглите на успоредник, ако ъгълът между височините през върха на един от неговите остри ъгли е 148º.
11т. 14. Да се намерят ъглите на успоредника ABCD, ако ∠ACD= 30º и ∠ADC= 2∠DAC.
11т. 15. Да се намери ъгъла между височините през върха на един от тъпите ъгли на успоредник, ако острият му ъгъл е 62º.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!