Упражнение: Успоредник. Свойства на ъглите


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Успоредник. Свойства на ъглите" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили теоремите за ъглите в успоредник. Какво знаете за срещуположните ъгли в успоредник? А какво знаете за два прилежащи ъгъла в успоредник? Задачите от упражнението ще ви помогнат да упражните свойствата на ъглите и да затвърдите знанията си за успоредник. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващата дума.
5т. 2. Попълнете липсващата дума.
5т. 3. За успоредника ABCD е вярно, че:
5т. 4. Ако в успоредника ABCD означим: ∠DAB=∠A, ∠ABC=∠B, ∠BCD=∠C, ∠CDA=∠D, то може да се твърди, че:
5т. 5. Ако в четириъгълника ABCD AB||CD и ∠DAB+∠ADC=180º, то четириъгълникът е:
6т. 6. Ако в успоредника ABCD означим ∠DAB=∠A, ∠BCD=∠C и ∠А=75º, то ∠С е:
6т. 7. Ако в успоредника ABCD означим ∠ABC=∠B, ∠CDA=∠D и ∠D=120º, то ∠В е равен на:
6т. 8. Ако в успоредника ABCD  ∠DAB=45º, то ∠ABC=?
6т. 9. Ако в успоредника ABCD, ∠CDA=120º, то ∠BCD=?
6т. 10. Сборът на три от ъглите на успоредника ABCD е ∠А+∠В+∠C=280º. Намерете ∠D.
6т. 11. Сборът на два от ъглите на успоредник е 130º. Намерете ъглите на успоредника.
6т. 12. В успоредника ABCD ∠А е два пъти по-малък от ∠В. Намерете ∠А и ∠В.
11т. 13. Сумата на два от срещуположните ъгли на успоредник е четири пъти по-малка от един от останалите ъгли на успоредника. Намерете ъглите на успоредника.
  • Упътване: Ако означим острия ъгъл на успоредника с х, то тъпият ъгъл на успоредника ще бъде равен на 180-х.
11т. 14. Сборът на два срещуположни ъгъла на успоредник е 7 пъти по-голям от един от останалите ъгли на успоредника. Намерете ъглите на успоредника.
11т. 15. В успоредника ABCD ъглополовящите на ∠А и ∠В се пресичат в точка L. Намерете ∠ALB, ако ∠А=60º.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!