new-logo

Тест: Успоредник. Свойства на диагоналите. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За  успоредника ABCD е вярно:
2
В успоредника ABCD точка O е среда на диагонала AC, точка M е среда на AO и точка N е среда на CO. Какъв е четириъгълникът BNDM?
3
В успоредника ABCD точките K и L лежат на диагонала AC и AK = CL. Точките M и N лежат на диагонала BD и BM = DN. Какъв е четириъгълникът KMLN?
4
В успоредника ABCD диагоналът AC=8 cm, а диагоналът BD=6cm. Точките K и L лежат на диагонала AC и AK=3 cm, AL=5 cm. Точките M и N лежат на диагонала BD и BM=1 cm, BN=5 cm. Вярно ли е, че четириъгълникът KMLN е успоредник?
5
Диагоналите AC и BD на успоредника ABCD се пресичат в точка O. Ако OC = 4 cm и OD = 2,5 cm, на колко cm е равен сборът от диагоналите на успоредника?
6
В успоредника ABCD дължината на страната BC е 9 cm,  дължината на височината към нея е 6 cm, а ∠BCD=30°. Да се намери дължината на страната AB.
7
В успоредника ABCD дължината на страната AB=10 cm, BC=12 cm, а дължината на височината към нея DF=5 cm. Да се намери ∠BCD.
8
В ΔABC отсечката AM е медиана. На продължението на медианата е взета точка N така, че AM= MN. Ако AM= 4 cm, BM= 3 cm, да се намерят диагоналите на четириъгълника ABNC.
  • Упътване: Първо определи вида на четириъгълника ABNC.
9
В успоредника ABCD височината DF=15cm, височината DE=4 cm, S=120 cm^2. Да се намери периметъра P на успоредника.
10
На чертежа BL е ъглополовяща на ∠ABC в успоредника ABCD. Ако AB = 7 cm и DL = 4 cm, да се намери периметъра на успоредника.
11
В успоредника ABCD ∠ADO=90º, ∠AOD=30º. Дължината на АС е 16 cm. Да се намери дължината на страната AD.
12
В успоредника ABCD ∠BOC=30º, ∠OBC=90º. Дължината на AC=24 cm, дължината на AB=10 cm. Да се намери периметъра P на успоредника.
13
В успоредника ABCD диагоналът BD= 12cm, ∠ABD= 30º и ∠BAC= 90º. На колко е равен диагоналът AC?
14
В триъгълника ABC CM е медиана. Отсечките АР и BQ са перпендикуляри към правата CM. Ако PQ=18 cm, да се намери  дължината на отсечката PM.
15
В успоредника ABCD диагоналът BD е перпендикулярен на страната AB и AC = 2BD. Да се намери ъгъла между диагоналите на успоредника.

Описание на теста

В онлайн теста "Успоредник. Свойства на диагоналите. Решаване на задачи" по математика за 7. клас ще провериш знанията си за успоредник и ще затвърдиш уменията си за решаване на задачи, свързани с успоредник. Ще провериш можеш ли да прилагаш теоремите - свойства и теоремите - признаци за успоредник, като решиш задачите от теста. Реши теста, за си сигурен в знанията си и уменията за решаване на задачи по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се