Упражнение: Успоредник. Свойства на диагоналите


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Успоредник. Свойства на диагоналите" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили теоремата - свойство и теоремата - признак, свързани с диагоналите на успоредник. Задачите от теста ще ви помогнат да упражните свойствата на диагоналите на успоредник, за да можете успешно да ги прилагате в задачи, свързани с успоредник. Решете упражнението, за да сте уверени в знанията си и станете най-добрите по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете липсващата дума.
5т. 2. Вярно ли е, че:
  • Четириъгълник, на който диагоналите взаимно се разполовяват е успоредник.
5т. 3. Даден е успоредник ABCD. AC пресича BD в точка O. Може да се твърди, че:
5т. 4. Даден е успоредник ABCD. AC пресича BD в точка O. Дължината на CO=12 см и DO=14 см. Дължината на диагоналите е:
5т. 5. В четириъгълника ABCD AC пресича BD в точка O, AC=8 см, AO=4 см, BD=6 см, BO=3 см. Четириъгълникът ABCD e:
6т. 6. Даден е успоредник ABCD. AC пресича BD в точка O. Триъгълникът АОВ е еднакъв на:
6т. 7. Даден е четириъгълник ABCD. AC пресича BD в точка O и  ΔAOD≅ΔCOB. Четириъгълникът ABCD e:
6т. 8. Даден е успоредник ABCD. Точка М е среда на страната АВ, точка N е среда на страната CD. MN пресича BD в точка О. Кое твърдение е правилно?
6т. 9. Даден е успоредник ABCD. Точка М принадлежи на страната АВ и АМ=2 см. Точка N принадлежи на страната CD и ND=3,5 см. Дължината на страната АВ е:
6т. 10. Даден е успоредник ABCD с периметър 10 см. AC пресича BD в точка О. Периметърът на ΔАВС е 9 см. Дължината на АО е:
6т. 11. Даден е успоредник ABCD. AC пресича BD в точка O. Точка Р принадлежи на АС и СР=ВО. Ако ВD= 6 см и OP=1 см, намерете дължината на АС.
6т. 12. Точка D принадлежи на страната АВ на триъгълника АВС. През точка D е построена права, успоредна на страната ВС, която пресича АС в точка М и права, успоредна на страната АС, която пресича ВС в точка N. CD пресича MN в точка O.
  • Ако отсечката MN=18 см, намерете дължината на отсечката МО.
11т. 13. Даден е успоредник ABCD. AC пресича BD в точка O. Разликата от периметъра на ΔАВО и периметъра на ΔВСО е 2 см.
  •  Дължините на страните на успоредника могат да бъдат:
11т. 14. В успоредника ABCD диагоналите АС и ВD се пресичат в т. О. Точикте M и N лежат на диагонала АС така, че AM=CN и т. М е среда на АО. Ако АС=24 см, намерете дължината на отсечката NO.
  • Запишете крайния отговор с цифри.
11т. 15. През точка С на успоредника ABCD е построена права, успоредна на диагонала BD, която пресича правата АВ в точка Р. Ако М е среда на ВС и DM=11 см, намерете дължината на отсечката РМ.
  • Упътване: Oпределете вида на фигурата ВРСD.
  • Запишете крайния отговор с цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

16:32 - 08.04.2017

На 9ти въпрос според мен липсва нещо в условието.По тези данни не може да се отговори.
Профилна снимка

Администратор

10:15 - 10.04.2017

Здравей, Никола! Защо мислиш така? До къде стигна с решението?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.