logo

Тест: Успоредник. Свойства на диагоналите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В успоредник диагоналите:
2
Вярно ли е, че четириъгълник, на който диагоналите взаимно се разполовяват, е успоредник.
3
Даден е успоредник ABCD. AC пресича BD в точка O. Може да се твърди, че:
4
Даден е успоредник ABCD. AC пресича BD в точка O. Дължината на CO e 12 cm, а на DO е 14 cm. Дължината на диагоналите е:
5
В четириъгълника ABCD AC пресича BD в точка O, AC=8 cm, AO=4 cm, BD=6 cm, BO=3 cm. Четириъгълникът ABCD e:
6
Даден е успоредник ABCD. AC пресича BD в точка O. Триъгълникът AOB е еднакъв на:
7
Даден е четириъгълник ABCD. AC пресича BD в точка O и  ΔAOD≅ΔCOB. Четириъгълникът ABCD e:
8
Даден е успоредник ABCD. Точка M е среда на страната AB, точка N е среда на страната CD. MN пресича BD в точка О. Кое твърдение е правилно?
9
Даден е успоредник ABCD. Точка M принадлежи на страната AB и AM=2 cm. Точка N принадлежи на страната CD и ND=3,5 cm. Отсечката MN минава през пресечната точка на диагоналите. Дължината на страната AB е:
10
Свържи правилно всеки успоредник със сбора на диагоналите му.
11
Даден е успоредник ABCD. AC пресича BD в точка O. Точка P принадлежи на АС и CP=BO (точка Р е между О и С). Ако ВD= 6 cm и OP=1 cm, намери дължината на АС.
12
Точка D принадлежи на страната AB на триъгълника ABC. През точка D е построена права, успоредна на страната BC, която пресича АС в точка M и права, успоредна на страната АС, която пресича BC в точка N. CD пресича MN в точка O.
  • Ако отсечката MN=18 cm, намери дължината на отсечката MO.
13
В успоредника ABCD диагоналите AC и BD се пресичат в точка O и ∠OAB= 30º. Ако AC= 14 cm, да се намери разстоянието от точка O до страната AB.
14
В успоредника ABCD диагоналите AC и BD се пресичат в точка O. Точките M и N лежат на диагонала AC, така че AM = CN и т. M е среда на AO. Ако AC = 24 cm, да се намери дължината на отсечката NO.
15
През точка С на успоредника ABCD е построена права, успоредна на диагонала BD, която пресича правата AB в точка P. Ако M е среда на BC и DM=11 cm, намери дължината на отсечката PM.
  • Упътване: Oпредели вида на фигурата BPCD.
  • Запиши крайния отговор с цифри.

Описание на теста

В онлайн теста "Успоредник. Свойства на диагоналите" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил теоремата - свойство и теоремата - признак, свързани с диагоналите на успоредник. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш свойствата на диагоналите на успоредник, за да можеш успешно да ги прилагаш в задачи, свързани с успоредник. Реши упражнението, за да си уверен в знанията си и стани сред най-добрите по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се