Упражнение: Прилагателните имена. 3-та част. Pluriel des adjectifs.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 „Прилагателните имена. Les adjectifs. 3-та част“ ще проверите дали сте научили как се образува множественото число при прилагателните имена (както и при съществителните - прибавяме -S или -X). Ще проверите запомнили ли сте какви особености има то във френския език (прилагателни, които в мъжки род завършват на -S, -X, -AL). Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Множественото число на прилагателните се образува:
5т. 2. В кои изрази формата за множествено число на прилагателното е правилна?
5т. 3. В кои изрази формата за множествено число на прилагателното е неправилно написана?
5т. 4. При кои от тези прилагателни НЕ можем да кажем дали са в единствено или в множествено число?
5т. 5. В кои от тези изрази членната форма DES е употребена неправилно?
6т. 6. DES или DE? Свържете изразите с правилната форма.
6т. 7. В кои от тези изрази правилните са написани в правилната форма ?
6т. 8. Кое е правилното множествено число –S или –AUX за формите на тези прилагателни?
  • Свържете правилно.
6т. 9. Свържете съществителните с подходящото по форма и смисъл прилагателно.
6т. 10. Свържете съществителните с подходящото по форма и съдържание прилагателно.
6т. 11. Допълнете изразите с правилната форма на прилагателното NOUVEAU.
6т. 12. Попълнете изразите с правилната форма на прилагателното FOU.
11т. 13. Подредете правилно изречението.
11т. 14. Как се казва на френски „Това са щастливи хора.“?
11т. 15. Как се казва на френски „Какви красиви рисунки!“?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!