logo

Тест: Успоредник. Свойства на страните

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че успоредникът е четириъгълник, на който срещуположните страни са две по две успоредни?
2
В успоредник двойките срещуположни страни са:
3
Ако в четириъгълник двойките срещуположни страни са равни, то той е:
4
Ако в успоредника ABCD страната AB=a и страната BC=b, то периметърът P е равен на:
5
Вярно ли е, че ако в четириъгълник една двойка страни са успоредни и равни, то той е успоредник?
6
Даден е успоредник АBCD. Посочи кои страни са равни.
7
Даден е четириъгълник ABCD, като AB=CD и AB||CD. Четириъгълникът ABCD е:
8
В успоредника ABCD страната AB=6 cm и страната BC=5 cm. Периметърът на успоредника е:
9
Периметърът на успоредника ABCD e 28 cm. Страната AB=10 cm. Каква е дължината на страната BC?
10
Периметърът на успоредника ABCD е 30 cm. Намери дължините на страните AB и BC, ако страната BC е с 3 cm по-голяма от страната AB.
11
Даден е успоредник ABCD. Периметърът на успоредника е 17 cm, а периметърът на триъгълника ABC е 15,9 cm. Намери дължината на AC.
12
Периметърът на четириъгълника ABCD е 24 cm. AB= 8 cm, BC= 4 cm, AD= 8 cm. Успоредник ли е четириъгълникът ABCD?
13
Ъглополовящата на ъгъл BAD на успоредника ABCD пресича страната CD в точка M. Ако CM= 2 cm, AB= 6 cm, намери периметъра на успоредника.
14
В успоредника ABCD страната AD=5 cm. Ъглополовящата на ∠BAD пресича страната CD в точка E. Намери дължината на отсечката DE.
15
Даден е четириъгълник ABCD, като AB||CD, AB=8 cm, CD=5 cm и BC=4 cm. Точка M лежи на страната AB така, че AM=3 cm. Намери дължината на отсечката DM.

Описание на теста

В онлайн теста "Успоредник. Свойства на страните" по математика за 7. клас ще преговориш коя геометрична фигура е успоредник. Ще провериш как си усвоил теоремите - свойства и теоремата - признак за страните на успоредника. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш свойствата на страните на успоредника и използването им в задачи по математика. Реши задачите от теста, за да си уверен в знанията си. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се