logo

Тест: Представяне на естествени числа като произведение от прости множители

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че прост множител е множител, който е просто число?
2
Кои са простите числа до 10?
3
Посочете простите множители, на които се разлага числото 165.
4
Кои са простите множители в разлагането на числото 35?
5
Кое число се разлага на произведение от прости множители 2.5.11?
6
Посочете вярно разлагането на числото 90 на произведение от прости множители.
7
В кой ред са записани само прости множители?
8
Посочете вярно разлагането на прости множители на числото 72.
9
Свържете вярно.
10
Колко измежду числата 2,14,17,21,29,55 са прости?
11
Броят на простите множители на числото 50 е:
12
Сумата от простите множители на числото 45 е:
  • Упътване: Разложете числото на прости множители и ги съберете.
13
От сбора на простите множители на числото 54 извадете сбора на простите множители на числото 24. Колко получихте?
  • Упътване: Разложете двете числа и извадете простите им множители.
14
Полупериметърът на един правоъгълник е 15 cm и е сбор от две прости числа. Намерете:
  • простите числа (в първото празно поле запишете по-малкото число, а във второто - по-голямото число);
  • произведението на простите числа, т.е. лицето на правоъгълника.
15
В едно семейство има четири деца. Броят на годините на всяко дете е просто число. Най-малкото дете е на 2 години, а другите деца са с 1, 5 и 11 години по-големи от него. Намерете:
  • На колко години са другите три деца? Започнете от годините на най-голямото, като ги запишете в първото празно поле и след това продължете в низходящ ред;
  • Сборът от годините на всички деца.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Представяне на естествени числа като произведение от прости множители". В теста ще проверите дали знаете и умеете да намирате делители на естествени числа, какво наричаме прост множител. Ще записвате естествени числа като произведение от прости множители. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще решавате текстови практически задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се