Упражнение: Решаване на линейни неравенства при а=0.


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Решаване на линейни неравенства при а=0" по математика за 7. клас ще проверите знаете ли как се решават неравенства, когато коефициентът пред неизвестното х е равен на нула. Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за решаване на неравенства от вида 0.х=b. Кога неравенството от вида 0.х=b няма решение и кога всяко число х е решение на неравенството? Решете задачите от упражнението, за да сте най-добрите по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дадено е линейното неравенство 0.х < b. Ако b=8, то:
5т. 2. Дадено е линейното неравенство 0.х < b. Ако b=-8 , то:
5т. 3. Дадено е линейното неравенство 0.х \geq b. Ако b=8, то:
5т. 4. Дадено е линейното неравенство 0.х > b. Ако b=-8, то:
5т. 5. Дадено е линейното неравенство 0.х \leq 0. Решение на неравенството е:
6т. 6. Решете неравенството:
  • 0.х>-4
6т. 7. Решете неравенството:
  • 0.х + 6 > 0
6т. 8. Решете неравенството:
  • 0.х<-2
6т. 9. Решете неравенството:
  • 0.х + 10 < 0
6т. 10. Да се реши неравенството:
  • 0.х<15
6т. 11. Да се реши неравенството:
  • 0.х<0
6т. 12. Да се реши неравенството:
  • 0.х\leq0
11т. 13. Дадено е неравенството 2(х-1)>2(x+1). Има ли стойности на х, за които неравенството да е изпълнено?
11т. 14. От числото х Петър извадил 1 и разликата умножил с числото 10. Към числото х Васил прибавил 1 и сбора умножил с числото 10.
  • Може ли произведението, което получил Петър да е по-голямо от произведението на Васил?
11т. 15. Правоъгълник има страни с дължини 2 м и х м. Има ли стойности на х, за които лицето на правоъгълника да е по-голямо от периметъра на правоъгълника?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!