logo

Тест: Кислород. Взаимодействия с прости вещества

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои вещества се наричат оксиди?
2
В кой ред са изброени физичните свойства на кислорода?
3
На коя фигура е показан моделът на молекулите на простото вещество кислород?
4
Какво ще се случи, ако запълним съд с кислород и поставим в него запалена свещ?
5
Кое от свойствата НЕ се отнася за кислорода?
6
Кои са условията за протичане на горенето?
7
Попълни текста, като използваш някои от предложените думи.
  • оцветен, безцветен, дестилиране, дишане
8
Попълни пропуснатите думи, за да бъде изписано правилно взаимодействието на кислород и въглерод.
  • ключови думи: охлаждане, нагряване, въглероден диоксид, въглероден оксид
9
В кой ред са изброени само съединения, които съдържат кислород?
10
Отговори с да или не на всяко от изброените твърдения.
11
Свържи правилно продукта на реакцията с изходните вещества.
12
С кое от веществата няма да взаимодейства кислородът?
13
В метална лъжичка с дълга дръжка се поставя сяра на прах и се нагрява на спиртна лампа, докато сярата се запали. Какво се случва, когато запалената сяра се внесе в съд с кислород и какъв е продуктът на реакцията?
14
Свържи правилно физичните и химичните свойства на кислорода.
15
Свържи правилно твърденията.

Описание на теста

С онлайн теста по човекът и природата за 6. клас за кислорода и взаимодействието му с прости вещества ще затвърдиш знанията си за химичния елемент кислород и неговите физични и химични свойства. Имаш възможност да видиш в какви реакции участва кислородът. Част от този тест по човекът и природата са и резултатите от протекли химични реакции с участието на кислород. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се